Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření

Česká literatura, zejména próza první poloviny 20. století; šoa v české literatuře,;život a dílo Jiřího Weila.

 

Zaměstnání

2004–2007, redakční zaměstnankyně v Mendel-Verlag ve Wittenu, 2005–2007 lektorka pro český jazyk a literaturu na Univerzitě v Bochumu; 2007–2017 doktorandka a vědecká pracovnice na Univerzitě v Salcburku, od r. 2017 členka Oddělení 20. století a literatury současné ÚČL AV ČR. 2020 obhajoba disertační práce Faktualität und Fiktionalität im Werk von Jiří Weil. Univerzita Salcburk.

 

Studium a stáže

1993–1998 PF MU Brno, obory: ruština a němčina (Mgr.); 2001–2007 Ruhr-Universität Bochum, obory: slavistika, germanistika a anglistika (Mag.), od r. 2007-2020 doktorandské studium na Paris-Lodron-Universität Salzburg.

 

Bibliografie

.

Studie

Spojnice kultur? Role zprostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích. In: Hrabal, J., Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého 2019, s. 107-109.

(Ne)známé osudy Jiřího Weila. 30. léta a jeho pobyt v SSSR. In: Hamáčková, V., Židé v Čechách. Praha, Židovské muzeum v Praze 2019, s. 166-174.

„Paratextuelle Fiktionssignale. Titelgestaltung bei Jiří Weil“, in: Frieß, Nina/Lenz, Gunar/Martin, Erik (eds.): Grenzräume – Grenzbewegungen. Ergebnisse der Arbeitstreffen des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft. Basel 2013/Frankurt an der Oder und Słubice 2014. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam 2016, 13‒24.

„Reflexe totalitních režimů v žurnalistickém díle Jiřího Weila“, in: Schmarc, Vít (ed.): Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové bohemistiky. Praha: Akropolis 2016, 143‒150.

„Ke genezi názvu románu ‚Moskva - hranice‘ českého spisovatele Jiřího Weila“, in: Gunišová, Eliška/Paučová, Lenka (eds.): Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace I. Brno: Masarykova univerzita 2015, 31‒38.

„Konstruktionen und Darstellungen von Identitäten in Jiří Weils Roman ‚Moskva – hranice‘“, in: Frieß, Nina/Ganschow, Inna/Gradinari, Irina/Rutz, Marion (eds.): Texturen – Identitäten – Theorien: Ergebnisse des Arbeitstreffens des Jungen Forums Slavistische Literaturwissenschaft in Trier 2010, Potsdam: Universitätsverlag Potsdam 2012, 273‒286.

„Reflexionen der Macht im Werk von Michail Bulgakov und Jakov Golosovker“, in:Gierzinger, Georg/Hölzl, Sylvia/Roner, Christine (eds.): Spielformen der Macht. Interdisziplinäre Perspektiven auf Macht im Rahmen junger slawischer Forschung. Innsbruck: innsbruck university press 2011, 79‒88.

Ediční činnosti

M. Brunová (ed.): Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Academia, Praha 2020.

Překlady knižní

Tippnerová, Anja. 2014: Permanentní avantgarda? Surrealismus v Praze, Praha: Academia.

Deutschmann, Peter. 2014: „Mystifikace z prvního až n-tého stupně“, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 21.–23. února 2013, Praha: Academia, 28—37.

Tippnerová, Anja. 2009: „Surrealismus jako ‚kolektivní dobrodružství‘: o umělecko-sociální praxi pražské skupiny“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 67—78.

Tippnerová, Anja. 2009: „Hranice avantgardního umění: groteskní scénáře Vratislava Effenbergera“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef. 2009: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 249—271.

Tippnerová, Anja. 2009: „K estetice apropriace a reprodukce v pozdním surrealismu“, in Langerová, Marie/Vojvodík, Josef/Tippnerová, Anja/Hrdlička, Josef. 2009: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.–60. let, Praha: Malvern, 379—381.