Previous Next
Studentská literárněvědná konference 2021 TEREZA ROHÁČOVÁ Ve dnech 27.−29. dubna 2021 se uskutečnil devatenáctý ročník Studentské literárněvědné konference (dále...
Poctivý a potřebný návrat k Hálkovi IVO ŘÍHA Poctivý, tj. po „technické stránce“ precizně vyhotovený (jak je ostatně v České knižnici zvykem), jen v některých...
Švejkem k dějinám české literatury JOANNA DERDOWSKA Kniha polského bohemisty Piotra Gierowského Superhero Josef Švejk je autorem anoncována s příznačnou...
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Badatelské zaměření

Literární teorie; estetika; sociálně kontextové přístupy k literatuře; opakování v narativu; metodologie literární vědy; česká literatura 20. století.

Studium a stáže

1998–2008 FF UK, obor Český jazyk a literatura – estetika (diplomová práce: Myši Natálie Mooshabrové. Repetitivnost, hra a vyprávění; Mgr. 2008); 2008–2016 ÚČLK FF UK, doktorské studium (dizertační práce: Mezi textem a kontextem. Teorie literárního pole a kulturní materialismus jako modely zprostředkování); 2010–2011 dvousemestrální pobyt na School of Slavonic and East European Studies, University College London, Velká Británie.

 

Zaměstnání

Od 2016 Oddělení teorie ÚČL AV ČR; 2009–2016 externí výuka na ÚČLK FF UK (kromě 2010–2011); od 2008 redaktor časopisu Estetika: The Central European Journal of Aesthetics; od 2007 účast v grantových projektech (FF UK); od 2005 externí nakladatelský redaktor, převážně společenskovědní literatura včetně překladových titulů (Academia, Scriptorium, Pavel Mervart, OIKOYMENH ad.).

 

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • R. Müller – Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014.

Studie:

 • „Výjimečný stav. Násilí a válka v prózách Ladislava Fukse“, in: Vít Schmarc (ed.), Obraz válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Válka a konflikt v české literatuře, Praha, Akropolis 2015, s. 315–323.
 • „K Alanu Sinfieldovi“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 558–565.
 • „K Pierru Bourdieuovi“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 208–213.
 • „Úvodem“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 7–16, s Richardem Müllerem.
 • „Motiv a intertextovost. Vztahy mezi texty v literárněvědných pracích Alexandra Sticha“, Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia 42 (2014), č. 3, s. 211–221.
 • „‚Ach! Ach! Ach! Je to opakování.‘ Repetitivnost v prozaických textech“, in: Tomáš Jirsa (ed.), Ale mým očím nutno stále házeti potravu. Josefu Vojvodíkovi k 50. narozeninám, Praha 2014, s. 63–82.
 • „Je literatura (pouhá) instituce? Pierre Bourdieu o literárním poli“, Psí víno, č. 61, 2012, s. 71‒74.
 • „Literárněvědná metodologie Alexandra Sticha“, Česká literatura 55, č. 4, 2007, s. 479–516.

Překlady:

 • Fredric Jameson, Postmodernismus čili Kulturní logika pozdního kapitalismu, Praha, Rybka Publishers, vyjde 2016, s Olgou Sixtovou.
 • John Guillory, „Zrod pojmu médií“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 462–519.
 • Alan Sinfield, „Estétství a dekadence“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 566–596.
 • Peter Stallybrass – Allon White, „Město. Stoka, pohled a znečišťující dotek“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 531–557, s Markem Jurčíkem.
 • Raymond Williams, „Literární teorie“, in: Richard Müller, Josef Šebek (eds.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře, Praha, Academia 2014, s. 162–207.
 • David Novitz, „Způsoby tvorby umění. Vysoké a populární v umění“, in: Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia, Brno, Barrister and Principal 2011, s. 229–246.
 • Pierre Bourdieu, „Historický původ čistého estetična“, in: Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.), Co je umění?, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2011, s. 325–341.
 • Morris Weitz, „Role teorie v estetice“, in: Tomáš Kulka, Denis Ciporanov (eds.), Co je umění?, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart 2011, s. 51–64.
 • Nelson Goodman, Jazyky umění. Nástin teorie symbolů, Praha, Academia 2007, s kolektivem.

 

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI