Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Badatelské zaměření:

Literatura 1770–1848, dějiny vědy, teorie dějepisectví, kulturní teorie, paměťová studia.

 

Studium a stáže:

České dějiny FF UK (Mgr 2008–2013), Ústav germánských studií FF UK (Bc 2007–2012), doktorské studium České dějiny (2013–2016) a Ústav germánských studií (2013–2019), pravidelné pobyty Universität Konstanz.

 

Zaměstnání:

Od 2014 Filozofický ústav AV ČR, Kabinet pro klasická studia (Projekt Johann Peter Cerroni a historia litteraria jeho doby), překlady z němčiny; od 2014 pracovník Oddělení literatury 19. století, od 2017 člen Germanobohemistického týmu ÚČL AV ČR.

 

Výběrová bibliografie:

Knihy:

 

 • Das Gedächtnis der Vertreibung: interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen. Transcript, Bielefeld 2019. 

 

Studie:

 • Geschichtsaufarbeitung im tschechischen und deutschen Krimi. Ambivalente doppelkonditionierte Narrative der Vertreibung und des Sozialismus. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V.: Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter 20121, s. 173-194.
 • The Transformation of Stories in Bohemian Spectators and the Problem of Observing Character's Minds. In: Ertler, K. et al.: Storytelling in the Spectators / Storytelling dans les spectateurs. Berlin, Peter Lang 2020, s. 193-204.
 • Die Produktivität der Ränder. Populärkultur und Nationalliteraturen im Böhmen des späten 18. und 19. Jahrhunderts. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge 26, 2020, č. 2, s. 45-55.
 • Ctnost dějinnosti a zatracení bezdějinných. K dějinnému aktérství v post-osvícenské středoevropské filozofické tradici. Dějiny - teorie - kritika 16, 2019, č. 2, s. 200-223.
 • Produkce modernity a časový hiát. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.): Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2019, s. 7-23.
 • Landschaft als Erinnerungsmedium in den Repräsentationen der Vertreibung. In: Höllwerth, A. – Knoll, U. – Ulbrechtová, H.: Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Frankfurt am Main, Peter Lang 2019, s. 61-78.
 • The Spectatorial Press from the Kingdom of Bohemia. In: Dorms, M., Spectator-Type Periodicals in International Perspective. Enlightened Moral Journalism in Europe and North America. Berlín, Peter Lang 2019, s. 289-318.
 • The Problem of the Differentiation of Criticism and Art in the Literary System of Late 18th Century Bohemia. Cornova 9, 2019, č. 1, s. 9-33.
 • Rukopisy královédvorský a zelenohorský a otázka počátku v syntézách české literatury. In: Dobiáš, D. a kol.: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia 2019, s. 137-182.
 • Poetika dávnověku mezi osvícenstvím a romantismem. In: tamtéž, s. 337-375.
 • Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M. (eds.): Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia 2018, s. 167-181.
 • Proměny narativních postupů fikční prózy v osvícenských časopisech českých zemí. Cornova 8, 2018, č. 1, s. 71-94.
 • Pražské Příběhy sebevrahů a konstituování moderní subjektivity. Cornova  8, č. 2, s. 67-81.
 • Ruinen (verschwundener deutscher Orte) als Sehenswürdigkeiten und Gespensterhäuse. Aussiger Beiträge 12, 2018, s. 49-63.
 • Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy. Česká literatura 66, 2018, č. 1, 3-33; s D. Dobiášem.
 • Osvícenská zvířata. Populární filozofie choceňského rodáka G. I. Wenzela. In: Hrabal, J.: Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého 2017, s. 17-30.
 • „The lost girl“: das nomadische Leben der Bilder von Flucht und Vertreibung. Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 24, 2016, s. 157-172.
 • Historická imaginace a historický román pozdního osvícenství. Česká literatura 64, 2016, č. 5, s. 641-667.
 • Nomádi a usedlíci: Diskuze o „národním charakteru“ mezi osvícenstvím a romantismem. Historie - Otázky - Problémy 8, 2016, č. 1, 9-20.
 • Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby. In: P. Machalíková, V. Petrbok (eds.): Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2016, s. 70–79.
 • Achilles a želva: osvícenské narativy pokroku a opoždění. Dějiny - teorie - kritika 12, 2015, č. 2, s. 22-39.
 • Historia litteraria v paradigmatech německojazyčného osvícenského dějepisectví. In: J. Förster, O. Podavka, M. Svatoš (eds.): Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha: Filosofia, 2015.
 • Matyáš Kalina z Jäthensteinu, poslední ze zástupců historia litteraria. In: tamtéž.
 • Herrman z Herrmannsdorfu, rhizomatický myslitel a kosmopolitní patriot. In: tamtéž.
 • Paměť v Čechách. In: A. Kratochvil (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Filosofia, 2015, s. 31–44; s L. Antošíkovou.
 • Tělesnost a citát. Stabilizátory vzpomínky u Jakuby Katalpy a Reinharda Jirgla. Česká literatura, 2/2015, s. 559–572.
 • Techniky transgrese. Cenzura jako tvůrčí prvek erotismu v románech Johanna Friedricha Ernsta Albrechta. In: M. Wögerbauer, P. Píša, P. Šámal, P. Janáček (eds.): V obecném zájmu. Cenzura a regulace literatury v moderní české kultuře 1749–1938, sv I. Praha: Academia, 2015, s. 207–219.
 • Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. In: Týž, M. Poliaková, J. Raška (eds.): Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha: Filozofická fakulta UK, 2014, s. 7–14.
 • Vzpomínáme na vzpomínku. Kultura vzpomínání jako překlad a trvání. In: N. Maslowski, J. Šubrt (eds.): Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2014, s. 155–169.
 • Stopa. Dějiny – teorie – kritika, 2/2014, s. 212–230.
 • Veřejná nitra. Afekt a výraz v kolegiu Karla Heinricha Seibta. Cornova, 1/2014, s. 61–81.
 • Dějiny zachycené v síti. Odsun/vyhnání v hypertextu Wikipedia. Dějiny – teorie – kritika, 1/2014, s. 93–107.
 • Seznamy vesnických boháčů sestavované v letech 1952–1953 na Šternbersku. Olomoucký archivní sborník, 8/2010, s. 98–114.

Překlady

 • H. Welzer: Komunikativní paměť a z čeho se skládá. In: A. Kratochvil (ed.): Paměť a trauma pohledem humanitních věd. Komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Akropolis -  ÚČL AV ČR 2015.
 • C. Leggawie: Sedm kruhů evropské paměti. In: tamtéž.
 • M. Weinberg: Historický přehled. In: tamtéž.
 • R. Makarska: Regionalismus, plurikulturalita a vícejazyčnost nové středoevropské literatury. Česká literatura, 6/2014, s. 784–800.
 • T. Lorenz: Družstevnictví střední a východní Evropy v procesu utváření národních společností 1850–1940. Pokus o periodizaci. Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století, 1/2013, s. 1–18.