Previous Další
Kontexty Franze Kafky THOMAS ORT Vzhledem k tomu, že se jménem i podobiznou Franze Kafky se člověk v dnešní Praze setkává na každém kroku a...
Avantgarda — marxismus — pozdní moderna ROMAN KANDA Problematizování kategorie chronologie není jen módním teoretickým přístupem, ale je také jedním z aspektů...
Slova od srdce Slova od srdce MARIE ŠKARPOVÁ Jeden z největších současných znalců české katolické kazatelské produkce 17. a 18. století...

Tomáš Breň, Pavel Janáček (eds.): "O slušnou odměnu bude pečováno..."

o_slunou_odmnu_bude_peovno_268448212
Běžná cena: 123 CZK Naše cena: sleva od-25%sleva do92 CZK za ks

+

Specifikace

"O slušnou odměnu bude pečováno..."
Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století
Tomáš Breň, Pavel Janáček
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2009
224
16,5 × 24 cm
978-80-85778-68-7
Kniha se zabývá přehlíženou problematikou ekonomických souvislostí literární práce, jejím tématem je vztah spisovatelů k penězům, vznik a parametry literárního trhu v českých zemích, ustavování a proměny honorářové praxe, podoby patronátu, mecenátu a státní kulturní politiky v českých zemích. Jednotlivé studie napsali čeští i zahraniční literární historici, historikové kultury, odborníci na autorské právo a kulturní politiku. Materiálový záběr publikovaných studií sahá od konce 18. století do současnosti, kapitoly jsou uspořádány chronologicky a opatřeny úvodem o interdisciplinárních průnicích ekonomie a literární vědy. Na začátku a na konci souboru se nacházejí stati s teoretickým nebo historickým přesahem k celku moderní české literární kultury.