Previous Další
Avantgarda — marxismus — pozdní moderna ROMAN KANDA Problematizování kategorie chronologie není jen módním teoretickým přístupem, ale je také jedním z aspektů...
Slova od srdce Slova od srdce MARIE ŠKARPOVÁ Jeden z největších současných znalců české katolické kazatelské produkce 17. a 18. století...
Literatúra v dynamických konšteláciách IVANA TARANENKOVÁ Ťažisko obsiahlej antológie Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře...

Michal Přibáň (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře 2 (1948–1958)

z_djin_eskho_mylen_o_literatue_2
Zdarma

+

Specifikace

Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (1948–1958)
Antologie k Dějinám české literatury 1945–1990
Michal Přibáň
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2002
634
15,5 × 23,5 cm
Dokumenty
80-85778-36-X