Previous Další
Fenomén Zappa: badatelský oříšek, nebo kámen úrazu? STEFAN SEGI V září roku 2013, u příležitosti dvacátého výročí úmrtí kytaristy a skladatele Franka Zappy, uspořádal Ústav...
Evropská knižní kultura? Ne, kultury… JIŘÍ TRÁVNÍČEK Na poli knižní a čtenářské kultury jsme v poslední době svědky několika integračních snah: shromáždit data...
Pro studenty — a pro veřejnost? MICHAL CHARYPAR Útlá antologie Podoby Židů v literatuře doby romantismu v českých zemích editorů Jiřího Holého a Hany...

Život je jinde...?

ivot_je_jinde_600815062
Běžná cena: 39 CZK Naše cena: sleva od-25%sleva do29 CZK za ks

+

Specifikace

Život je jinde...?
Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století.
Jan Matonoha
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2002
416
14 × 20 cm
Edice K
ISBN 80-85778-35-1

Materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou lliteraturu AV ČR 13.–15. června 2001 v Praze.

Debutovat v této době bylo obtížné i jednoduché. Námaha, s níž se těch několik skutečných osobností pokoušelo prosadit v hlídaném prostoru oficiálních publikačních možností svůj pozoruhodný, netuctový rukopis, byla logicky provázena relativní snadností publikovat pro velký počet těch, kteří zaručovali ve svých verších kultivovaný, neproblematický průměr. Tak vlastně pokračoval zřetelný úpadek společenské prestiže a role básníka i poezie. Nejstarší generace zklamala tím, jak poslušně přijala úlohu normalizátorů, zakázala si vidět rozporuplnou pravdu a za básně vydávala zveršované proklamace a polticky služebné agitky. Tzv. generace střední, sýsovsko-žáčkovská, sice vydobyla pro poezii zpátky prostor civilní, prostor všednodenních zázraků, ale zklamala tím, že tomuto pozemskémmu světu důsledně upřela rozměr metafyzický, že obcházela nicotu, esistenciální úzkost i víru v duchovní hodnoty transcendentální povahy. A velká většina přichzejících básnických adeptů pak tuto násilně profánní, materialisticky "vykostěnou" skutečnost už jenom přizdobdovala lyrickým slovem... Mezi autory a autorkami však bylo také několik, jejichž tvorba měla od počátku náročnější ambice a projevovala se uprostřed oné záplavy pseudopoezie jako sice solitérní, ale přece jen nepřehlédnutelný pokus vrátit básni její svrchovanost, její svobodu ideovou i imaginativní.