Previous Další
Kontexty Franze Kafky THOMAS ORT Vzhledem k tomu, že se jménem i podobiznou Franze Kafky se člověk v dnešní Praze setkává na každém kroku a...
Avantgarda — marxismus — pozdní moderna ROMAN KANDA Problematizování kategorie chronologie není jen módním teoretickým přístupem, ale je také jedním z aspektů...
Slova od srdce Slova od srdce MARIE ŠKARPOVÁ Jeden z největších současných znalců české katolické kazatelské produkce 17. a 18. století...

Petr Hruška (ed.): Rok 1947

rok_1947_1328430782
Běžná cena: 32 CZK Naše cena: sleva od-25%sleva do24 CZK za ks

+

Specifikace

Rok 1947
Česká literatura, kultura a společnost v období 1945–1948
Petr Hruška
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
1998
395
14 × 20 cm
Edice K
80-85778-22-X

Sborník materiálů z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 11.–13. června 1997 v Praze v rámci výzkumného projektu Dějiny české literatury po roce 1945.

Necelá tři léta, sevřená mezi dvě tak významné historické události, jako jsou konec války a únor 1948, totiž pro tehdejší českou společnost znamenala zásadní okamžik historického přerodu, politického rozhodování a posléze i rozhodnutí, které určilo charakter jejího bytí a rovněž charakter české kultury a literatury na více než čtyři desetiletí. A ve svých důsledcích nás ovlivňuje doposud. Zkoumat tato tři léta znamená rekonstruovat cestu, po níž česká společnost a literatura kráčela od osvobození českého národa z německé okupace a protektorátní totality až k okamžiku, kdy si tento národ zvolil nový útlak a novou – komunistickou – totalitu. Zároveň to znamená pokusit se definovat náš dnešní vztah k této cestě a pojmenováním sosuvislostí a vnitřních příčn vývoje od května k únoru hledat klíč k výkladu procesů.