Previous Další
Slovníky modernistů a paradigmata moderny (zpráva z konference) BARBORA DOLEŽALOVÁ Ve dnech 19. a 20. září 2018 proběhla v Moravské zemské knihovně konference s názvem Slovníky...
Jak se ctí vyváznu? K edici korespondence Jana Liera a Julia Zeyera EDUARD BURGET V roce 2014 vydala teatroložka Petra Ježková obsáhlou monografii Obležen národem dramatiků o prozaikovi,...
Ústupky, skuliny a niky. Německý příspěvek k české literární kultuře za protektorátu KATEŘINA PIORECKÁ „Za nesnáze způsobené válkou je české obyvatelstvo kromě samozřejmého hospodářského rozkvětu...

Stanislava Fedrová (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě.

hodnoty_a_hranice__svt_v_esk_literatue_esk_literatura_ve_svt__svazek_1__otzky_eskho_knonu
Běžná cena: 160 CZK Naše cena: sleva od-25%sleva do68 CZK za ks

Specifikace

Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě.
Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 1)
Stanislava Fedrová
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2006
692
14 × 19 cm
Edice K
80-85778-51-3