Previous Další
Avantgarda — marxismus — pozdní moderna ROMAN KANDA Problematizování kategorie chronologie není jen módním teoretickým přístupem, ale je také jedním z aspektů...
Slova od srdce Slova od srdce MARIE ŠKARPOVÁ Jeden z největších současných znalců české katolické kazatelské produkce 17. a 18. století...
Literatúra v dynamických konšteláciách IVANA TARANENKOVÁ Ťažisko obsiahlej antológie Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře...

Stanislava Fedrová (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě.

hodnoty_a_hranice__svt_v_esk_literatue_esk_literatura_ve_svt__svazek_1__otzky_eskho_knonu
Běžná cena: 160 CZK Naše cena: sleva od-25%sleva do68 CZK za ks

+

Specifikace

Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě.
Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 1)
Stanislava Fedrová
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2006
692
14 × 19 cm
Edice K
80-85778-51-3