Previous Další
Avantgarda — marxismus — pozdní moderna ROMAN KANDA Problematizování kategorie chronologie není jen módním teoretickým přístupem, ale je také jedním z aspektů...
Slova od srdce Slova od srdce MARIE ŠKARPOVÁ Jeden z největších současných znalců české katolické kazatelské produkce 17. a 18. století...
Literatúra v dynamických konšteláciách IVANA TARANENKOVÁ Ťažisko obsiahlej antológie Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře...

Česká literatura na konci tisíciletí II.

esk_literatura_na_konci_tisclet_ii
Běžná cena: 130 CZK Naše cena: sleva od-25%sleva do98 CZK za ks

Česká literatura na konci tisíciletí I.

+

Specifikace

Česká literatura na konci tisíciletí II
Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.–8. července 2000)
Daniel Vojtěch
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2001
928
13 × 20,5 cm
Edice K
80-85778-30-0