Previous Další
Kontexty Franze Kafky THOMAS ORT Vzhledem k tomu, že se jménem i podobiznou Franze Kafky se člověk v dnešní Praze setkává na každém kroku a...
Avantgarda — marxismus — pozdní moderna ROMAN KANDA Problematizování kategorie chronologie není jen módním teoretickým přístupem, ale je také jedním z aspektů...
Slova od srdce Slova od srdce MARIE ŠKARPOVÁ Jeden z největších současných znalců české katolické kazatelské produkce 17. a 18. století...
Výsledky 1 - 7 z 7
sleva od-25%sleva do98 CZK za ks Česká literatura na konci tisíciletí I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.–8. července 2000)
+
sleva od-25%sleva do98 CZK za ks Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.–8. července 2000)
sleva od-25%sleva do68 CZK za ks Stanislava Fedrová (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 1)
+
sleva od-25%sleva do68 CZK za ks Vratislav Färber (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 2).
sleva od-25%sleva do68 CZK za ks Karel Piorecký (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 3)
sleva od-25%sleva do29 CZK za ks Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století.
+
sleva od-25%sleva do24 CZK za ks Petr Hruška (ed.): Rok 1947 Česká literatura, kultura a společnost v období 1945–1948
+
Výsledky 1 - 7 z 7