Previous Další
Kapitoly z korpusové versologie — cesta správným směrem JIŘÍ MILIČKA Ve středoevropském prostoru se nikdy příliš nezdůrazňovala dichotomie mezi science a humanities, jak ji chápe...
Historia literaria v kulturách vědění LENKA ŘEZNÍKOVÁ Podobně jako další oblasti společenských věd také dějiny vědění prošly v posledních desetiletích...
Vědec a kulturní politik Arnošt Kraus VÁCLAV MAIDL Ve dnech 5.–6. října 2017 se na FF UK v Praze v Hybernské ulici konalo mezinárodní symposium Der...

Michal Přibáň (ed.): Z dějin českého myšlení o literatuře 3 (1958–1969)

z_djin_eskho_mylen_o_literatue_3_1301417310
Běžná cena: 40 CZK Naše cena: sleva od-25%sleva do30 CZK za ks

+

Specifikace

Z dějin českého myšlení o literatuře 1 (1958–1969)
Antologie k Dějinám české literatury 1945–1990
Michal Přibáň
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2003
535
15,5 × 23,5 cm
Dokumenty
80-85778-38-6

Antologie Z dějin českého myšlení o literatuře je doprovodným projektem Dějin české literatury 1945–1990, které připravují pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Ve čtyřech svazcích budou zahrnuty významné původně čeasopisecky publikované články, studie, ale i texty různých pozoruhodných veřejných vystoupení českých spisovatelů, literárních teoretiků, kritiků a jiných představitelů poválečného kulturního života. Tento třetí svazek zachycuje období mezi léty 1958 a 1969, tedy desetiletí počínající utužením politických poměrů (a tedy i poměrů v kulturním životě), pokračující obdobím postupně polevujícího politického dohledu nad literární torbou i její reflex, vrcholící událostmi na IV. sjezdu SČS v roce 1967 a vzepětím "pražského jara", jež ukončil příjezd tanků a zprvu nenápadný nástup normalizace. Obvyklá úskallí subjektivního výběru se v tomto svazku musí nezbytně projevit nápadněji než v předchozích dvou: pestrost literárního života šedesátých let a pozoruhodné proměny způsobu reflexe literární tvorby nejspíš nelze v jednom svazku zprostředkovat ani v relativní úplnosti. Ve snaze o zachování koncepční kontinuity dali jsme i v tomto svazku přednost tématům s širším společenským dosahem; činíme tak s vědomím, že od devadestých let postupně vychzejí rozsáhlé knižní soubory a výbory časopisecky publikovaných děl nejvýznamnějších představitelů české literární kritiky, průkazně a podrobně dokumentující diferenciaci myšlení o literatuře v šedesátých letech.