Previous Další
Prozaičky nejsou hrdinky aneb O literárních badatelích a pistolnících PETRA KOŽUŠNÍKOVÁ Autoři publikace Sedm statečných a spol. si vytyčili úkol...
Brána do světa české hrůzy   JAKUB JARINA Sousloví český horor zpravidla vyvolává otázku, zda něco...
Líbám Tě a miluju, Ahojsk! GABRIELA ROMANOVÁ Editorský tým si vytyčil nelehký úkol sestavit publikaci dopisů, jež...
Filtry
Seřadit podle
cena:

Zde je nová zkušební verze obchodu, zde bude umístěn perex

Výsledky 1 - 21 z 53
50,00 CZK za ks Česká literatura 5/2016 / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Počet stránek: 154
+
75,00 CZK za ks Česká literatura 4/2016 / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Počet stránek: 142
+
50,00 CZK za ks Česká literatura 3/2016 / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Počet stránek: 153
+
50,00 CZK za ks Česká literatura 2/2016 / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Počet stránek: 338
+
75,00 CZK za ks Česká literatura 1/2016 / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Počet stránek: 162
+
90,00 CZK za ks Karel Piorecký (ed.): Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 3) Božena Němcová a její Babička. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 3) / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:80-85778-53-X Počet stránek: 312
Zdarma Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 1) Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. – 3. 7. 2005 (Svazek 1) / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:80-85778-51-3 Počet stránek: 692
+
130,00 CZK za ks Česká literatura na konci tisíciletí II. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.–8. července 2000) Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.–8. července 2000) / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:80-85778-30-0 Počet stránek: 928
130,00 CZK za ks Česká literatura na konci tisíciletí I. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.–8. července 2000) Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky (Praha 3.–8. července 2000) / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:80-85778-29-7 Počet stránek: 456
+
267,00 CZK za ks Petr Komenda: Událost psaní (Slovo a tvar v poezii Františka Halase) (Slovo a tvar v poezii Františka Halase) Petr / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:978-80-88069-24-9 Počet stránek: 464
+
242,00 CZK za ks František A. Podhajský: Fikce Jaroslava Haška / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:978-80-88069-27-0 Počet stránek: 308
+
224,00 CZK za ks Roman Kanda (ed.): Trhliny světa. Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi Kniha studií o Bohumilu Hrabalovi / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:978-80-88069-18-8 Počet stránek: 224
+
285,00 CZK za ks Alice Jedličková, Stanislava Fedrová (ed.): Vyvolávání točitých vět. Daniele Hodrové k 5. červenci 2016 / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:978-80-88069-26-3 Počet stránek: 314
+
64,00 CZK za ks Siegfried J. Schmidt: Přesahování literatury. Od literární vědy k mediální kulturní vědě Od literární vědy k mediální kulturní vědě Siegfried J. / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:978-80-85778-59-5 Počet stránek: 127
+
30,00 CZK za ks John Pier: Sémiotika narativu John / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:80-85778-49-1 Počet stránek: 96
+
30,00 CZK za ks David Herman: Přirozený jazyk vyprávění David / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:80-85778-45-9 Počet stránek: 126
+
205,00 CZK za ks Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M–Ž Díl 2. M–Ž / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:ISBN 80-7243-014-9 Počet stránek: 791
+
39,00 CZK za ks Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:ISBN 80-85778-35-1 Počet stránek: 416
+
45,00 CZK za ks Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění Uri / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. isbn:978-80-7294-261-9 Počet stránek: 96
+
65,00 CZK za ks Ondřej Sládek (ed.): Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského / Host isbn:80-7294-178-X Počet stránek: 244
+
Výsledky 1 - 21 z 53