Previous Next
Varování před ztracením se v překladu (a bibliografii) ANNA GNOT V loňském roce vydala Moravská zemská knihovna publikaci Česká literatura v polských překladech (1989–2020) /...
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...

Ochrana osobních údajů

Děkujeme vám za návštěvu webových stránek Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (dále ÚČL). Na tomto místě bychom vás rádi seznámili s tím, jaké osobní údaje ÚČL (nejen prostřednictvím webových stránek) zpracovává a jaká jsou vaše práva v případě, kdy jste v pozici subjektu osobních údajů.

Kontaktní osobou pro záležitosti související se zpracováním osobních údajů je vědecký tajemník ÚČL.
Kontaktní adresa pro písemnou komunikaci s kontaktní osobou je <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

E-shop, kopie článků

Mezi služby veřejnosti, které ÚČL poskytuje prostřednictvím svých webových stránek, patří mimo jiné i služby zpoplatněné, konkrétně objednávka publikací prostřednictvím e-shopu a objednávka kopií stránek či článků z novin a časopisů. U objednavatele zpracovává ÚČL pouze osobní údaje nezbytné k dokončení objednávky (jméno, příjmení, kontaktní údaje).  Tyto údaje jsou uchovávány maximálně po dobu 2 let od doručení a poté trvale vymazány.

Databáze RETROBI

Databáze RETROBI a její dílčí klony Staročech a Lístky nabízí možnost individualizovaného uživatelského účtu. Při registraci je vyžadován e-mail uživatele a nepovinně další osobní údaje (vzdělání, pracoviště/škola ad.) sloužící k sledování využívanosti systémů a jejich případné optimalizaci. Po zrušení uživatelského účtu jsou osobní údaje trvale vymazány.

Strojově shromažďovaná data a logy

K zajištění bezpečnosti počítačové sítě zpracovává ÚČL i některé údaje o návštěvnících webových stránek ÚČL. Data se hromadně zpracovávají a filtrují pro detekci anomálií na síti - zavirovaná PC, snahy o prolomení účtů a další. Vstupem je velké množství surových dat a výstupem je pouze krátký souhrn podezřelých aktivit - bežný uživatelský provoz je odfiltrován.

Databáze literárních osobností

Největší soubor osobních údajů zpracovávaných v ÚČL představuje Databáze literárních osobností. Tato databáze, sloužící vědeckému a historickému výzkumu, obsahuje veřejně dostupné nebo na základě souhlasu získané osobní údaje o literárně činných osobnostech. V současné době je v databázi zpracováváno cca 40 000 osob, z toho cca 20 000 osob již nežijících. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

Knihovna ÚČL

Knihovna ÚČL zpracovává kromě osobních údajů nezbytných k zajištění provozu a zabezpečení knihovního fondu (jméno, datum narození, číslo osobního dokladu, trvalé bydliště) i některé osobní údaje sloužící k statistickým analýzám čtenářů (pracoviště/škola, vzdělání apod.). Jejich poskytuntí je nepovinné a souhlas se zpracováním je možné kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

Předplatné časopisů Česká literatura a Cornova

Zpracování osobních údajů předplatitelů periodik vydávaných ÚČL zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol s. r. o. ÚČL jako správce osobních údajů uzavřel se společností SEND Předplatné, s. r. o.smlouvu o ochraně osobních údajů.

Informační e-maily

Pro účely informování o veřejných akcích pořádaných ÚČL využíváme e-mailové adresy návštěvníků uvedené na prezenčních listinách. Uvedení e-mailu je dobrovolné a souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu <Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.>.

Fotodokumentace a videozáznamy z akcí

S vědomím a souhlasem účastníků pořizujeme na vybraných akcích pořádaných ÚČL fotodokumentaci a videozáznamy. Záznamy jsou pořizovány za účelem archivace, využití ve výroční zprávě, propagace ÚČL na webu ÚČL, facebooku ÚČL, youtube kanálu ÚČL, případně v analogických materiálech a webech Akademie věd ČR. Fotografie a videozáznamy nejsou propojeny s dalšími osobními údaji. 

Prohlášení ÚČL k ochraně osobních údajů

ÚČL se zavazuje, že osobní údaje zpracovávají pouze k tomu pověření a řádně proškolení pracovníci. S výjimkou smluvně ošetřeného vztahu se společností SEND Předplatné, s r. o., a knihovním systémem AKS Aleph neposktyne ÚČL žádné osobní údaje uživatelů svých informačních služeb třetí straně.