Previous Next
Zahleděn do dávné tváře KRISTINA DOKULILOVÁ Deset let po vydání šiktancovské monografie (Někde tady, Český básník Karel Šiktanc, Brno, Host 2010)...
Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách? KRISTINA ANDĚLOVÁ (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla...
OBHÁJENÉ DIZERTACE 2019 SESTAVILA TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají...

Stipendium Zdeňka Pešata uděluje od roku 2016 Ústav pro českou literaturu AV ČR, a to z vlastních prostředků a z prostředků výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie. Stipendium je obdobou zrušeného programu tzv. bohemistických stipendií AV ČR. Slouží k podpoře krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu v trvání obvykle čtyř týdnů. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL.

Ročně jsou v závislosti na rozpočtových možnostech ÚČL nebo výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie udělována obvykle tři stipendia, z toho minimálně jedno na podporu spolupráce v rámci Konsorcia pro vytváření a využívání informačních zdrojů světové literárněvědné bohemistiky.

O udělení stipendia rozhoduje Rada ÚČL zpravidla dvakrát ročně na základě výsledků výběrového řízení, organizovaného zástupcem ředitele ÚČL pro mezinárodní spolupráci.

Orientační harmonogram Stipendia Zdeňka Pešata je stanoven takto:

 

uzávěrka přihlášek

zveřejnění výsledků

uskutečnění pobytu

jarní kolo

15. 11.

do 60 dní od uzávěrky

od 2. 1. do 31. 8.

podzimní kolo

30. 5.

do 60 dní od uzávěrky

od 1. 9. do 31. 12.

 

 

 

 

Jednotlivá kola programu se vypisují a termíny uzávěrek se upřesňují formou veřejného oznámení na webu ÚČL.

Pokud je při vypsání konkrétního kola oznámeno jiné datum uzávěrky pro podávání přihlášek, má před orientačním harmonogramem přednost.

Stipendium v maximální výši 25 000 Kč je určeno na úhradu ubytování a dalších nákladů spojených s pobytem a studia stipendisty na pražském, eventuálně brněnském pracovišti ÚČL. Dopravu do České republiky, zdravotní pojištění i všechny ostatní náklady související se studijním pobytem si stipendista hradí sám.

Celý statut Stipendia Zdeňka Pešata, podrobnosti o závazcích nositele stipendia, formulář pro přípravu a podání přihlášky naleznete zde.

Kontaktní adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

ENGLISH:

The Institute of Czech Literature of the CAS awards usually three visiting fellowships per year in order to support foreign researchers, university teachers and doctoral candidates in the successful realisation of their research projects focused on Czech literature.  At least one of the fellowships is designed for enhancing the collaboration with the partners within the International Consortium for the Creation and Utilization of World Czech Literary Studies Information Resources.
The visiting fellowship is intended for financing two- or four-week-long study stays. Transfer to the Czech Republic and back home cannot be refunded.

The application deadlines are
30 May (for stays beginning after 1 September)  
15 November (for stays beginning after 1 January)  

If you want to become a visiting researcher at the Institute of Czech Literature of the CAS, we highly recommend you to consult your application in advance with our deputy director for international cooperation, Mag. Dr. Michael Wögerbauer (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

The ZPF is preferably given those applicants whose projects correspond with the research elaborated at our institute. We specialize in the literary history of the Czech lands (and Central Europe in general) and Czech literary thought from its beginnings to the present day.

 

Nositelé Stipendia Zdeňka Pešata:

2018 – jarní kolo:

Dušan Teplan (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)

Cezary Rosiński (The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences)

Clara Isabel Martínez Cantón (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid)

 

 

2017  podzimní kolo: 

Joanna Czaplińska (Katedra slavistiky FF Opolské univerzity)

Weronika Parfianowicz-Vertun (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)

Nora Schmidt (Katedra slavistické literární vědy, Univ. v Erfurtu)

 

2017 jarní kolo: 

Xavier Galmiche (univ. Paris IV – Sorbonne Nouvelle)

Marie Brunová (Universität Salzburg)

Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

  

Publikace vzniklé s podporou Stipendia Zdeňka Pešata:

 

Upozornění na další možnosti financování studijního pobytu v ÚČL:

  • žadatelé do 35 let by se měli nejprve ucházet o Fellowship Josefa Dobrovského, udělovaný Akademií věd ČR;
  • žadatelé ze zemí Visegrádské smlouvy mají možnost ucházet se o dlouhodobější stipendia Visegrad Fund se sídlem v Bratislavě, ÚČL bude v tomto případě přijímající institucí;
  • podobně se mohou evropští kolegové ucházet o pracovní stáž v rámci programu Erasmus+;
  • žadatelé ze zahraničních partnerských organizací, se kterými AV ČR uzavřenou smlouvu o vědecké spolupráci (viz tento dokument, s. 3), se mohou hlásit na základě těchto bilaterálních smluv.