Previous Next
Česká literatura přes železnou oponu KAREL KOMÁREK Teprve z ediční zprávy na s. 470 a stručně ještě z textu na obálce se čtenář dozví, co kniha obsahuje (titul...
První příspěvek k široce pojatému zkoumání knižního trhu DALIBOR TUREČEK Z produkce Oddělení pro výzkum literární kultury ÚČL AV ČR vzešel po monumentálních dějinách cenzury v...
Minulost a současnost samizdatu VALENTINA PARISI (přeložila Lucie Johnová) Nedávno vydaná antologie Samizdat Past & Present, kterou edičně připravil...

Stáže pro studenty zahraničních univerzit

Ústav pro českou literaturu AV ČR (ÚČL) nabízí odborné stáže se zaměřením na literární vědu, bibliografii a knihovnictví. Zájemcům z řad studentů magisterských programů a doktorandů zahraničních univerzit umožňuje na dobu jednoho měsíce až dvou semestrů stát se součástí pražského nebo brněnského pracoviště, získat zkušenosti s fungováním vědecko-výzkumné instituce a podporu pro přípravu vlastní diplomové nebo disertační práce.

Od roku 2011 působili v ÚČL stážisté z Itálie, Polska, Slovenska a Velké Británie, kteří se aktivně zapojili do činnosti oddělení ÚČL, v redakci časopisu Česká literatura nebo ve Středisku literárněvědných informací. Díky nim má ÚČL zkušenosti s přijímáním studentů v rámci mezinárodních programů odborných stáží Erasmus+ nebo Visegrad Scholarship Program.

Dbáme na to, aby se studenti co nejvíce zapojili do vědeckých diskusí, prezentovali na půdě ústavu své projekty i pokroky, kterých dosáhnou během své stáže.

Co očekáváme od budoucích stážistů ÚČL?

  • Patříte mezi studenty zapsané do magisterského nebo doktorského programu na zahraniční univerzitě (podmínka pro podání žádosti o financování u většiny programů na podporu zahraničních stáží).
  • V rámci svého studia se věnujete literatuře, literárnímu životu, literární bibliografii, literární teorii a historií v českých zemích. Výhodou je, pokud zpracováváte téma, které souvisí s aktuálními projekty a zájmy některého z oddělení ÚČL.
  • Zajímáte se o možnost kariéry na poli vědy a výzkumu.
  • Chcete přijet do České republiky na dobu jednoho měsíce až dvou semestrů.
  • Máte dobré komunikační dovednosti. Můžete prokázat výbornou znalost anglického jazyka, znalost českého jazyka velkou výhodou.

Co nabízíme?

  • Odbornou stáž v minimálním rozsahu 20 hodin/týdně na půdě významné vědecko-výzkumné instituce.
  • Možnost přizpůsobit pracovní náplň odborným zájmům a preferencím budoucího stážisty.
  • Přímé zapojení do diskuze s pracovníky našeho ústavu a zpětnou vazbu k výzkumnému projektu stážisty (diplomové nebo disertační práce).
  • Seznámení se s knihovnou ÚČL a zdroji České literární bibliografie, možnost využití těchto zdrojů pro vlastní projekt.
  • Podporu při zajištění financování pobytu v ČR z prostředků Erasmus+, Visegrad Scholarship Program aj.

Zájemci o odbornou stáž v ÚČL se se svými dotazy a případně s návrhy svého projektu (diplomové nebo disertační práce) mohou průběžně obracet na zástupce ředitele pro mezinárodní spolupráci Mag. Dr. Michaela Wögerbauera (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

 

Možnost financování odborných stáží v ÚČL

Odborné stáže v ÚČL nejsou honorovány. Zájemcům ale nabízíme podporu při podávání žádostí o finanční podporu pobytů v ČR mimo jiné z následujících programů: