Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...
Objednávka
  název publikace cena v Kč kusů
1.Petr Poslední: Hranice dialogu.
Publikace je věnována literárněkritické recepci české prózy v Polsku po roce 1945. Praha, Alfaprint 1998.
2.Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie IV. Daktyl.
Monografie o daktylu na základě obsáhlého materiálu sleduje osudy svérázného veršového útvaru od jeho vzniku v 18. stol. po současnost. Praha, Alfaprint 1999.
3.Rok 1947.
Sborník materiálů z konference uskutečněné 11. - 13. června 1997 v Praze v rámci výzkumného projektu Dějiny české literatury po roce 1945. Redigoval Petr Hruška. Praha, Alfaprint spol. s.r.o.1998.
4.Česká literatura na konci tisíciletí I. a II. díl.
Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR s podporou Grantové agentury ČR v Praze 2001.Redigoval D.Vojtěch. Cena obou svazků.
5.Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století.
Materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13- 15.června 2001 v Praze.
6.Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 3
7.Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 4
8.Bibliografie díla Vladimíra Macury.
Zpracoval a sestavil František Knopp. Vydal Ústav pro českou literaturu, AVČR, Na Florenci 3, Praha 1. Vytiskl Alfaprint, spol. s r.o. Praha 2000.
9.Svět rodokapsu.
Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20.století. Redigoval Pavel Janáček a Michal Jareš. Publikace vznikla za podpory GA ČR a vychází s podporou GA AV ČR. Praha 2003.
10.Česká literatura 1953-2002 - článková bibliografie
11.Časopis Česká literatura (časopis pro literární vědu), který vychází 6 x do roka. Cena 1 svazku:
(časopis pro literární vědu), který vychází 6 x do roka. Cena 1 svazku.
12.Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Díl 2: M-Ž. ÚČL, Brána, Knižní klub 1998.
13.Wolf Schmid. Narativní transformace: dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění.
Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
14.Stanley Fish: S úctou věnuje autor.
Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
15.Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století.
Sborník příspěvků z 24. plzeňského sympozia. Red. Kateřina Bláhová- Václav Petrbok. Praha, ÚČL AV ČR 2004.
16.Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století.
Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve dnech 13.-14. října 2004. Usp. Michal Jareš, Pavel Janáček, Petr Šámal. Praha, ÚČL 2005.
17.David Herman. Přirozený jazyk vyprávění.
Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno.
18.Jonathan Culler. Studie k teorii fikce.
Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno.
19.Z dějin českého myšlení o literatuře.
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 4 (1970-1989). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2005.
20.John Pier: Sémiotika narativu.
Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2005, 106 s.
21.Český strukturalismus po poststrukturalismu.
Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (1891-1975). Usp. Ondřej Sládek. Brno, Host 2006.
22.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 1. Otázky českého kánonu.
Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red. Stanislava Fedrová. Praha, ÚČL AV ČR 2006
23.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 2. Vladimír Holan a jeho souputníci.
Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Vratislav Faerber. ÚČL AV ČR 2006
24.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 3. Božena Němcová a její babička.
Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Karel Piorecký. ÚČL AV ČR 2006
25.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 1-3.
26.Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění.
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. Brno-Praha 2008, 1. vydání, 96 stran
27.Jedličková, Alice - Sládek, Ondřej (eds.): Vyprávění v kontextu.
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2008, ISBN 978-80-85778-60-1, 268 s.
28.Siegfried J. Schmidt: Přesahování literatury.
Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 1. vydání, 127 stran
29.Bohumil Fořt: Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání.
Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 1. vydání, 111 stran.
30.V Macurových botách.
Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference. Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice (eds). Akropolis, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-66-3
31.Miroslav Červenka: Textologické studie.
Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2009
32."O slušnou odměnu bude pečováno..."
Edd. Breň, Tomáš - Janáček, Pavel. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-68-37
33.Thomas Pavel: Román.Morálka a svoboda.
Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR (2009)
34.Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Publikace k dějinám ústavu. Redaktoři Kateřina Bláhová, Ondřej Sládek. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. 2010, Praha
35.Jan Mukařovský: Estetické přednášky I
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2010
36.B. Fořt - A. Jedličková - J. Koten - O. Sládek: Four Studies of Narrative
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2010.
37.Michal Kosák - Jiří Flaišman: Podoby textologie
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i, Praha 2010.
38.Stanislava Fedrová - Alice Jedličková (eds.): Intermediální poetika příběhu
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. a Akropolis, Praha 2011.
39.Bohumil Fořt (ed.): Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2012.
40.Ondřej Sládek (ed.): Performance / performativita
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2010
41.Alexandr Stich: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2011
42.Michal Přibáň: Jedno jméno, dva osudy
Vydala Společnost pro vědu a umění a ÚČL AV ČR
43.G. Thomas Tanselle: Principy textové kritiky
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2012.
44. Kateřina Bobková-Valentová, Miloš Sládek, Martin Svatoš (eds.): Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.
45.Werner Wolf: Popis jako transmediální modus reprezentace
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.
46.Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura
Ed. Jakub Sichálek. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.
47.Milan Jankovič: Cesty za smyslem literárního díla II
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2015.
48.Jan Mukařovský: Estetické přednášky II
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2014
49.Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2015.

Cena celkem (Kč):

Kontaktní informace

Objednává soukromá osoba na dobírku

Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
e-mail:

Objednává firma zálohovou fakturou

Název:
Sídlo:
Fakturační adresa:
IČ:
DIČ: