Previous Next
Reprezentace národa v dramatu PETER DEUTSCHMANN U příležitosti stého výročí založení Československa si autoři recenzované knihy stanovili jasný cíl:...
Historická naratologie a sociokulturní kontexty vyprávění MARKÉTA KULHÁNKOVÁ Publikace sestává z deseti studií a předkládá výsledky práce interdisciplinární sítě, sdružující pod...
Zpráva o jednom přátelství BARBORA ČIHÁKOVÁ V edici Scholares (řídí Vladimír Pistorius a Petr A. Bílek) vyšla jako sedmapadesátý svazek vzájemná...
Objednávka
  název publikace cena v Kč kusů
1.Petr Poslední: Hranice dialogu.
Publikace je věnována literárněkritické recepci české prózy v Polsku po roce 1945. Praha, Alfaprint 1998.
2.Miroslav Červenka: Z večerní školy versologie IV. Daktyl.
Monografie o daktylu na základě obsáhlého materiálu sleduje osudy svérázného veršového útvaru od jeho vzniku v 18. stol. po současnost. Praha, Alfaprint 1999.
3.Rok 1947.
Sborník materiálů z konference uskutečněné 11. - 13. června 1997 v Praze v rámci výzkumného projektu Dějiny české literatury po roce 1945. Redigoval Petr Hruška. Praha, Alfaprint spol. s.r.o.1998.
4.Česká literatura na konci tisíciletí I. a II. díl.
Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR s podporou Grantové agentury ČR v Praze 2001.Redigoval D.Vojtěch. Cena obou svazků.
5.Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století.
Materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13- 15.června 2001 v Praze.
6.Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 3
7.Z dějin českého myšlení o literatuře 1945-1989, sv. 4
8.Bibliografie díla Vladimíra Macury.
Zpracoval a sestavil František Knopp. Vydal Ústav pro českou literaturu, AVČR, Na Florenci 3, Praha 1. Vytiskl Alfaprint, spol. s r.o. Praha 2000.
9.Svět rodokapsu.
Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20.století. Redigoval Pavel Janáček a Michal Jareš. Publikace vznikla za podpory GA ČR a vychází s podporou GA AV ČR. Praha 2003.
10.Česká literatura 1953-2002 - článková bibliografie
11.Časopis Česká literatura (časopis pro literární vědu), který vychází 6 x do roka. Cena 1 svazku:
(časopis pro literární vědu), který vychází 6 x do roka. Cena 1 svazku.
12.Slovník českých spisovatelů od roku 1945
Díl 2: M-Ž. ÚČL, Brána, Knižní klub 1998.
13.Wolf Schmid. Narativní transformace: dění-příběh-vyprávění-prezentace vyprávění.
Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
14.Stanley Fish: S úctou věnuje autor.
Vydal ÚČL AV ČR, 2004 Brno.
15.Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století.
Sborník příspěvků z 24. plzeňského sympozia. Red. Kateřina Bláhová- Václav Petrbok. Praha, ÚČL AV ČR 2004.
16.Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století.
Sborník příspěvků ze sympozia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR ve dnech 13.-14. října 2004. Usp. Michal Jareš, Pavel Janáček, Petr Šámal. Praha, ÚČL 2005.
17.David Herman. Přirozený jazyk vyprávění.
Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno.
18.Jonathan Culler. Studie k teorii fikce.
Vydal ÚČL AV ČR, 2005 Brno.
19.Z dějin českého myšlení o literatuře.
Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990, sv. 4 (1970-1989). Editor Michal Přibáň. Praha, ÚČL 2005.
20.John Pier: Sémiotika narativu.
Vydal ÚČL AV ČR, Praha-Brno 2005, 106 s.
21.Český strukturalismus po poststrukturalismu.
Sborník z kolokvia pořádaného k připomenutí třicátého výročí úmrtí Jana Mukařovského (1891-1975). Usp. Ondřej Sládek. Brno, Host 2006.
22.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 1. Otázky českého kánonu.
Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red. Stanislava Fedrová. Praha, ÚČL AV ČR 2006
23.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 2. Vladimír Holan a jeho souputníci.
Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Vratislav Faerber. ÚČL AV ČR 2006
24.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 3. Božena Němcová a její babička.
Příspěvky z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Red.Karel Piorecký. ÚČL AV ČR 2006
25.Hodnoty a tradice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. sv 1-3.
26.Uri Margolin: Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění.
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. Brno-Praha 2008, 1. vydání, 96 stran
27.Jedličková, Alice - Sládek, Ondřej (eds.): Vyprávění v kontextu.
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2008, ISBN 978-80-85778-60-1, 268 s.
28.Siegfried J. Schmidt: Přesahování literatury.
Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 1. vydání, 127 stran
29.Bohumil Fořt: Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání.
Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2008, 1. vydání, 111 stran.
30.V Macurových botách.
Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference. Fedrová, Stanislava - Jedličková, Alice (eds). Akropolis, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-66-3
31.Miroslav Červenka: Textologické studie.
Vydal ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha 2009
32."O slušnou odměnu bude pečováno..."
Edd. Breň, Tomáš - Janáček, Pavel. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2009, ISBN 978-80-85778-68-37
33.Thomas Pavel: Román.Morálka a svoboda.
Vydal Ústav pro českou literaturu AV ČR (2009)
34.Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Publikace k dějinám ústavu. Redaktoři Kateřina Bláhová, Ondřej Sládek. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. 2010, Praha
35.Jan Mukařovský: Estetické přednášky I
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2010
36.B. Fořt - A. Jedličková - J. Koten - O. Sládek: Four Studies of Narrative
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2010.
37.Michal Kosák - Jiří Flaišman: Podoby textologie
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i, Praha 2010.
38.Stanislava Fedrová - Alice Jedličková (eds.): Intermediální poetika příběhu
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i. a Akropolis, Praha 2011.
39.Bohumil Fořt (ed.): Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2012.
40.Ondřej Sládek (ed.): Performance / performativita
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2010
41.Alexandr Stich: Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2011
42.Michal Přibáň: Jedno jméno, dva osudy
Vydala Společnost pro vědu a umění a ÚČL AV ČR
43.G. Thomas Tanselle: Principy textové kritiky
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2012.
44. Kateřina Bobková-Valentová, Miloš Sládek, Martin Svatoš (eds.): Krátké věčného spasení upamatování. K životu a době jezuity Antonína Koniáše
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.
45.Werner Wolf: Popis jako transmediální modus reprezentace
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.
46.Jiří Daňhelka: Textologie a starší česká literatura
Ed. Jakub Sichálek. Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2013.
47.Milan Jankovič: Cesty za smyslem literárního díla II
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2015.
48.Jan Mukařovský: Estetické přednášky II
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2014
49.Dmitrij Sergejevič Lichačov: Textologie
Vydal ÚČL AV ČR, v.v.i., Praha 2015.

Cena celkem (Kč):

Kontaktní informace

Objednává soukromá osoba na dobírku

Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
e-mail:

Objednává firma zálohovou fakturou

Název:
Sídlo:
Fakturační adresa:
IČ:
DIČ: