Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

TEREZA PULCOVÁ

Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární komunikace v prostoru českých zemí. Přehled vznikl na základě excerpce českých i zahraničních univerzitních digitálních repozitářů, pro doplnění byla oslovena i slavistická pracoviště v zahraničí. Uvedené práce budou též evidovány v bibliografické databázi výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie biblio.ucl.cas.cz.

 

BOUTAN, Jean: La guerre des filles en Bohême dans les littératures tchèque et germanophone, entre romantisme et Biedermeier: féminité et construction nationale dans la réécriture des mythes fondateurs. Faculté des Lettres de Sorbonne Université, škol. Xavier Galmiche, Gérard Laudin.

COUCEIRO, Eduardo Fernández: Pronikání humanismu a renesance do české knižní kultury. Ústav informačních studii a knihovnictví, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Petr Voit.

ČURDA, Vojtěch: Podíl Ladislava Štolla na formování československé kultury. Oddělení pro vědeckou činnost, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Ivana Čornejová.

HOLANOVÁ, Markéta: Cesta k žánru. K rané historii detektivky v české literární kultuře (do roku 1928). Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Pavel Janáček.

JAREŠ, Michal: Cliftonovo století. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Pavel Janoušek.

JELÍNEK, Jiří: Konstruované jazyky v literatuře. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Josef Hrdlička.

JIRSA, David: Myšlení o literatuře kolem časopisu Tvar. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Jiří Hrabal.

KAISEROVÁ, Stanislava: Jiří Gruša — autor bilingvní a vícejazyčný. Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni, škol. Jiří Staněk.

KANTOŘÍKOVÁ, Jana: Program českého dekadentního hnutí a otázky intertextuality. Dílo Miloše Martena. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova / Fakultät für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften, Universität Regensburg, škol. Daniel Vojtěch, Marek Nekula.

KLÍČOVÁ, Eva: Lopaty, inženýři, inkousti a ostatní. Transformace hodnot v normalizační pracovní próze. Ústav české literatury a knihovnictví. Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Jiří Trávníček.

KOMBEREC, Filip: Interpretace díla Karla Čapka v učebních textech pro střední školy v letech 1918–2018. Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, škol. Jan Hábl.

LUKÁŠ, Martin: Spor o románový tvar. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Jiří Hrabal.

LUKŠOVÁ, Zuzana: Synodální kázání Jana Husa Diliges Dominum Deum. Ústav klasických studií, filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Jana Nechutová, Michele C. Ferrari.

NÁJEMNÍK, Václav: Druhý život Zdeňka Nejedlého v české historiografii a kultuře. Oddělení pro vědeckou činnost, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Ivana Čornejová.

PÍŠA, Petr: Cenzura v Čechách v kontextu předbřeznové habsburské monarchie. Ústav českých dějin, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Magdaléna Pokorná.

REICHELOVÁ, Marta: Pohádka v opeře. Hudební fakulta, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, škol. Jindra Bártová.

ROSSÍPALOVÁ, Adéla: Neusachliche Verhaltenslehren in drei Romanen der Prager deutschen Literatur: Otto Roelds Malenski auf der Tour, Hans Natoneks Kinder einer Stadt und Paul Kornfelds Blanche oder Das Atelier im Garten/New-objective Cool Conduct in three Prague-German Novels: Otto Roeld’s Malenski auf der Tour, Hans Natonek’s Kinder einer Stadt and Paul Kornfeld’s Blanche oder Das Atelier im Garten. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Milan Horňáček.

SCHILDBERGER, František: Poetika reportáže. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Michaela Soleiman pour Hashemi.

SICHÁLEK, Jakub: Staročeský apokryf o Jozefovi Egyptském. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Pavlína Rychterová.

SIXTOVÁ, Olga: Hebrejský knihtisk v Praze 1512–1672. Katedra blízkého východu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Pavel Sládek.

SOUKUP, Jiří: České podoby Franze Kafky před druhou světovou válkou. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Jiří Holý.

TIMOFEEV, Dmitriy: Jazyk českých knih historiografických zápisků „dlouhého“ 18. století. Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Alena Andrlová Fidlerová.

ŽEHROVÁ, Lenka: Recepce Milana Kundery v českém a francouzském kulturním prostředí. Ústav románských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Eva Voldřichová-Beránková.

Vyšlo v České literatuře 2019/2.