Previous Next
Obhájené disertace 2018 TEREZA PULCOVÁ Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární...
Hory — literatura — kultura v interdisciplinárním pojetí VERONIKA FAKTOROVÁ Interdisciplinární přístupy, prolamující hranice úzce specializovaných oborů, se v současnosti staly...
„Vnuk osvícenství a syn realismu“ — Arnošt Kraus jako zakladatel germanobohemistiky MICHAEL WÖGERBAUER V současné době zesilují snahy zkoumat vybrané fenomény literárních dějin českých zemí v jiném...

Zpracovala VERONIKA JÁCHIMOVÁ

Soupis zahrnuje bohemistické dizertační práce s literárněvědným zaměřením, které se dotýkají literární komunikace v prostoru českých zemí. Přehled vznikl na základě excerpce českých i zahraničních univerzitních digitálních repozitářů, pro doplnění byla oslovena i slavistická pracoviště v zahraničí. Uvedené práce budou též evidovány v bibliografické databázi výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie. Na závěr připojujeme dodatky k soupisu Obhájené diseratce 2016, zveřejněnému v České literatuře 1/2017.

 

 

ANTOŠ, Matěj: Proměny a rezonance gothic fiction v prózách Miloše Urbana. Katedra české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, škol. Petr Hrtánek.


BLÁHA, Ondřej: Proměna českého komiksu a jeho rozbor v novém tisíciletí. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Bohumil Fořt.


BOROVIČKA, Lukáš: Světové názory a interpretační komunity v literárním poli Československa 30. let 20. století. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Pavel Janáček.


ČERNÝ, Jiří: Zwischen Böhmen und Sachsen. Die Anfänge der Reformation in deutschsprachigen Flugschriften aus Nord- und Nordwestböhmen. Katedra germanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc, škol. Ludvík Václavek.


DAREBNÝ, Jan: Verso español y verso checo. Traducción del teatro polimétrico de Calderón de la Barca. Ústav románských jazyků a literatur, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Daniel Vázquez Touriño.


DRAGAN, Anna Justyna: Demony kobiece w polskiej prozie fantasy XXI wieku na wybranych przykładach (w kontekście słowackim i czeskim). Katedra slavistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc, škol. Zbigniew Trzaskowski.


DRDOVÁ, Jana: Diskuse o socialistickém realismu v meziválečném Československu. Historický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, škol. Jan Mervart.


FAJTLOVÁ, Kateřina: Problematika autorství duchovních písní v kancionálech 16. a 17. století. Blahoslavův Rejstřík a jeho pokračovatelé. Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Miloš Štědroň.


FLANDERKA, Jakub: Básnické prostory (v) paměti (u vybraných českých básníků druhé poloviny 20. století). Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Jiří Trávníček.


GABRIŠOVÁ, Zuzana: Surrealistické postupy v tvorbě českých básnířek. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, škol. Radek Malý.


GAŃCZARCZYK, Gabriela Maria: Obrazy macierzyństwa oczyma wybranych czeskich i polskich pisarek przed I wojną światową. Katedra české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, škol. Joanna Czaplińska.


HARITS, Imron: The Socio-Cultural and Historical Motifs and Type as well as the Reconciliation of World Experiences in Czech, Slovenia and Madura Folktales/Fairy Tales to Adapt and Reconstruct the New Perspectives of the Stories for Learning. Ústav pedagogiky a sociálních studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc, škol. Štefan Chudý.


HELLER, Jan: Proměny obrazu druhého v českém cestopise dlouhého 19. století. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, škol. Martin Putna.


HYLMAR, Radek: Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890–1914). Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Libuše Heczková.


JALUŠKA, Matouš: Dvorná láska v kontextu herních aspektů dvorské kultury (Cantigas de Santa Maria a trubadúrský zpěvník R). Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Zdeněk Hrbata.
KLÍMOVÁ, Magdalena: Čtyři doby v tvorbě Jana Vladislava pro děti a mládež. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Luisa Nováková.


KOPAL, Petr: Kosmas a jeho svět. Obraz politického národa v nejstarší české kronice. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Jiří Hošna.


KUBÁTOVÁ, Milena: Es war schmerzlich, mein Zuhause zu verlassen. Literarische Auseinandersetzung mit Kindheitserinnerungen der Autorinnen G. Pausewang, I. Heyne und A. Schwarz in ihren Jugendromanen und Applikation einer Lektüre im Unterricht. Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Jaroslav Kovář.


LENCOVÁ, Pavla: Reprezentace všednosti v poezii Skupiny 42. Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, škol. Vladimír Papoušek.


LOLLOK, Marek: Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Lubomír Machala.


LUKÁŠ, Miroslav: Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). Katedra divadelních studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Margita Havlíčková.


MOLKOVÁ, Michaela: Slovo jako zbraň. Projevy nacionalismu ve vybraných českých novinách a časopisech 19. století. Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, škol. Jana Bartůňková.


ONUFER, Petr: Kánon anglofonních literatur v českém kontextu. Ústav anglofonních literatur a kultur, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Martin Procházka.


POLÁČKOVÁ, Eliška: Teatralita středověké literatury doby lucemburské. Katedra divadelních studií, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Eva Stehlíková.


POLÁCH, Roman: Pozornost ke světu. Literární pole na pozadí identity české literatury ve společnosti a angažované přístupy po roce 1989. Katedra české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, škol. Iva Málková.


SEGI, Stefan: Meze svobody. Cenzura, regulace a politická korektnost v literatuře po roce 1989. Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, škol. Pavel Janáček.


SEIBERTOVÁ, Lucie: Translations as Original Works of Literature. Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Michael Matthew Kaylor.


SCHUPPLEROVÁ, Stanislava: Prostor a literatura — Jesenicko v české literatuře v druhé polovině XX. století. Katedra české literatury a literární vědy, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, škol. Martin Pilař.


SVOBODOVÁ, Andrea: Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání. Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Robert Dittmann.


ŠKVAŘIL, Lumír: Středověké chorální rukopisy benediktinského kláštera Rajhrad. Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, škol. Vladimír Maňas.


ŠŤASTNÁ, Eva: Émile Benveniste a úloha smyslu. Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, škol. Petr Bílek.


VELEVA, Sevdalina: Parodie v české středověké literatuře. Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, škol. Petr Poslední.


VÍTOVÁ, Andrea: Příležitostná poezie v první polovině 19. století. Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouc, škol. Dagmar Mocná.


WARD, Kenneth: Taking the new wave out of isolation. Humour and tragedy of the Czechoslovak new wave and post-communist Czech cinema. University of Glasgow, škol. Jan Čulík.


WEST, Timothy Wayne: Czeslaw Milosz, Milan Kundera, Joseph Brodsky, and the task of the emigre critic. Princeton University, škol. Irena G. Gross.

 

Obhájené dizertace 2016 (dodatky)
FORBES, Meghan L.: In the Middle of it all. Prague, Brno, and the Avant- -Garde Networks of Interwar Europe. University of Michigan, 2016, škol. Jindřich Toman.


GOODMAN, Brian Kruzick: Cold War Bohemia: Literary Exchange between the United States and Czechoslovakia, 1947–1989, Harvard University, 2016, škol. Louis Menand.


HON, Jan K.: Übersetzung und Poetik der deutsche Prosaroman im Spiegel tschechischer Übersetzungen der Frühen Neuzeit, Ludwig-Maximilans- -Universität München, 2016, škol. Jan-Dirk Müller.


McCAULEY, Christopher Michael: Language, Memory, and Exile in the Writing of Milan Kundera, Portland State University, 2016, škol. Annabelle Dolidon.


SCHEFFLER, Sandy: Operation Literatur. Zur Interdependenz von literarischem Diskurs und Schmerzdiskurs im „Prager Kreis“ im Kontext der Moderne, Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2016.


SMELTZER, Erica Gale: Urban Space and National Memory. The Narratives of Berlin, Prague, and Gdańsk. University of California, Santa Cruz, 2016, škol. Wlad Godzich.

 

Vyšlo v České literatuře 1/2018.