Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Studie

 

Lenka Jiroušková: ‛Visio Pauli’: podzněantické, resp. středověké opus apertum a jeho cesty latinským a českým     středověkem (K metodologii bádání o jednom apokryfu)

 

Tomáš Koblížek: Recepce básnické promluvy jakožto specifická časová zkušenost 

 

Anketa o „bílých místech“ současné literárněvědné bohemistiky

(Petr A. Bílek, Jonathan Bolton, Dobromir Grigorov, Jiří Holý, Rajendra A. Chitnis, Pavel Janáček, Pavel Janoušek, Jan Malura, Jan Matonoha, Jana Nechutová, Vladimír Papoušek, Petr Poslední, Martin C. Putna, Dalibor Tureček, Michael Wögerbauer, Peter Zusi)

 

Diskuse

      Luboš Merhaut: Nad ohlasy Lexikonu české literatury

Pavel Janoušek: Poznámka k textu Luboše Merhauta

 

Rozhledy

 

Alena Přibáňová: Jaký je Danny? A byl on vždycky takový? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců

 

Recenze

 

Jiří Flaišman & Michal Kosák: „Jo >brachu<, sme v revoluci“. K průkopnické edici Zbabělců

Marie Kubínová: Slovník k souvislému čtení

Jiří Poláček: Studie Olega Michajloviče Maleviče

Jiří Trávníček: Češi a Francouzi čtou Hrabala.... a co z toho (ne)vyplynulo 

 

Kronika

 

Vojtěch Malínek: V Polsku o komunistických bohatýrech

Informatorium