Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Česká literatura 56, 2008/6

Studie

Petr Steiner: Mezi fenomenologií a futurismem: Meziválečná poetika Romana Jakobsona
(s. 769-785)
Studie je k dispozici v pdf-formátu.

Otakar Slanař K možnostem a hranicím mimetické interpretace. Na příkladu postav ve středověké rytířské epice
(s. 786-804)
Studie je k dispozici v pdf-formátu.

Prameny

Magdalena Górská – Jan Matonoha: Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butlerové
(s. 805-829)
Studie představuje dílo Judith Butlerové a bilancuje jeho dosavadní recepci v českém prostředí.

Judith Butlerová: Podmanění, odpor, přeznačení. Mezi Freudem a Foucaultem
(s. 829-845)

Rozhledy

Martin Bedřich: Co je emblematická struktura
(s. 846-856)

Recenze

Tomáš Horváth: Výzva „postmodernej výzve“
Lubomír Doležel: Fikce a historie v období postmoderny. Praha, Academia 2008.
(s. 857-872)

Petr Čornej: Živá vůně minulosti
Lubomír Doležel: Fikce a historie v období postmoderny. Praha, Academia 2008.
(s. 872-877)

Daniel Soukup: Řádu nevidět
Michal Sýkora: Vize řádu světa v moderní próze. Román a „světový názor“. Příbram, Pistorius & Olšanská 2008.
(s. 878-885)

Claire Mádlová: Cesty Gutenbergovou Evropou
Frédéric Barbier: L´Europe de Gutenberg. Le livre et l´invention de la modernité occidentale. Paris, Belin 2006.
(s. 885-888)

Lenka Řezníková: Conditio humana
Lucie Storchová (ed.): Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu „Antropologie – historie – teorie“ konaného na FHS UK v Praze dne 17. II. 2005. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007.
(s. 888-894)

Kronika a glosy

Blanka Vorlíčková: Neznámí známí čtenáři
(s.895-897)

Eva Formánková: Česko-slovenské setkání nad „osmičkami“ v literatuře 20. století
(s.897-901)

Veronika Faktorová, Martin Hrdina: Romantismus v dějinách české literatury
(s.759-761)

Omluva redakce za otištění nesprávné verze stati Terezy Riedlbauchové
(s.901-903)

Správná verze článku ke stažení zde.

Robert Ibrahim Zkomolené dědictví Červenkovo
(s.901-903)

Informatorium
(s. 904-908)