Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

Česká literatura 56, 2008/4

Studie

"Michael Wögerbauer Vernakularizace – alternativa ke konceptu národního obrození?
(s. 461-490)
Plná verze studie je dostupná v pdf-formátu.

Jaroslav Med Spisovatelé a krize demokracie
(s. 491-507)
Celoevropská „únava z demokracie“, vyprovokovaná zejména důsledky hospodářské krize ze 30. let 20. století, se v nebývalé míře promítla do soudobého českého literárního života. Od politicky středních poloh (F: X. Šalda, K. Čapek) přes levicový komunistický radikalismus (S. K. Neumann, B. Václavek, J. L. Fischer ad.) až ke konzervativnímu katolickému pohledu (J. Durych, V. Renč ad.) nalézáme v literární publicistice řadu kritických výhrad k liberální demokracii i hledání východisek pro další vývoj. Studie chce analyzovat nejzávažnější publicistické příspěvky i rozměrnější publicistické práce (J. L. Fischer, R. I. Malý), v nichž je nejzřetelněji a nejviditelněji přítomná tato problematika v literárním životě. Názorová různorodost v této oblasti zároveň přesvědčivě dokumentuje světonázorovou i estetickou polarizaci české literatury 30. let, jež prakticky vznikla až v předvečer mnichovského diktátu v roce 1938.

Jiří Trávníček Hermeneutické pole (legein peri)
(s. 368-380)
Studie věnovaná památce Zdeňka Mathausera

Texty

Kinga Duninová: Co se můžeme z literatury dozvědět o společnosti?
(s. 519-532)
Překlad stati s poznámkou o autorce od Jiřího Trávníčka

Anketa

Anketa je konceptu vernakularizace. Přispěli Miroslav Hroch, Dalibor Tureček, Milan Hlavačka, Hana Šmahelová, Václav Petrbok, Alessandro Catalano, Daniela Tinková, Taťána Petrasová
(s. 533-563)

Diskuse

Jan Linka: Dovětek ke kauze "Fenomén"
(s. 519-532)
Pokračování autorovy polemiky s Michaelou Hashemiovou.

Recenze

Marie Langerová: O zlé avantgardě a krachu světa umění, který způsobila
Jean Clair: Úvahy o stavu výtvarného umění: kritika modernity; Odpovědnost umělce: avantgardy mezi strachem a rozumem. Přel. Pavla Doležalová. Brno, Barrister & Principal 2006.
(s. 571-578)

Jiří Koten: Dva eseje z Fikce a dikce
Gérard Genette: Fikce a vyprávění. Přeložila Eva Brechtová. Brno/Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2007.
(s. 578-582)

Karen Gammelgaardová: Legitimování intertextualitou
Oskar Mainx: Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho. Ostrava, Protimluv 2007.
(s. 583-586)

Klára Kudlová: Předstupeň monografie
Petr Hrtánek: Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze). Brno, Host 2007.
(s. 586-589)

Jiří Trávníček Proč se ve východní Evropě po pádu komunistických režimů neobjevil žádný nový Milan Kundera?
Andrew Baruch Wachtel: Remaining Relevant after Communism. The Role of the Writer in Eastern Europe. Chicago/London, Chicago University Press 2006.
(s. 589-593)

Kronika a glosy

Libuše Heczková Na cestě za rodem a národem
(s.594-595)

Jiří Flaišman – Michal Kosák Výbor ze studií Ivana Šťovíčka
(s.595-597)

Informatorium
(s. 597-604)