Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

Česká literatura 52, 2004/4

Studie

Milan Suchomel: Druhé město, možné světy
(453-465)
Román Michala Ajvaze Druhé město (1933) je o nečitelné knize v neznámém písmu, která má přesto záhadný vliv na své „čtenáře“. Dovádí je na hranici mezi tímto a jiným světem, jako by její záhadný text byl vzdáleně uložen v našem vědomí a podvědomí. Román připomíná surrealismus tím, jak se rozchází s běžnou zkušeností a „zdravým rozumem“ , jak atakuje logická pravidla a návyky a vytrhuje věci ze známých souvislostí. Je však spíše dílem vynalézání a intelektuální hry než spontánní imaginace. Ornamentální obraznost se ustaluje do obsedantních vzorců a konfigurací, v jistém nepoměru k tomu, jak uniká od určitého a zdomácnělého smyslu k jiným možnostem a jiným světům, proměnlivým a permanentně vznikajícím, jak vyzývá k přijetí jiného kosmu. Akčním polem je textový labyrint, z něhož není úniku a jehož poslední smysl bude vždy nepřístupný, poslední souvislosti zůstanou nevyzrazeny.

Tomáš Hlobil: Pražské univerzitní přednášky z estetiky a poetiky Augusta Gottlieba Meißnera podle zápisků Josefa Jungmanna
(s. 466-484)
Studie Pražské univerzitní přednášky z estetiky a poetiky Augusta Gottlieba Meißnera podle zápisků Josefa Jungmanna seznamuje vůbec poprvé s obsahem přednášek pražského profesora estetiky a klasické literatury. Prezentace obsahu Meißnerových přednášek založená na archivních výzkumech, zápiscích pořízených ve studijním roce 1794/95 Josefem Jungmannem, je důležitá jak pro dějiny českého národního obrození (Meißner byl oblíbeným učitelem mnoha obrozenců), tak pro dějiny německé estetiky 18. století. Neboť pražský ordinarius byl jedním z mnoha profesorů, kteří na přelomu 18. a 19. století na univerzitách v německé jazykové oblasti vypisovali tehdy mimořádně přitažlivou estetiku, což vybízí k vzájemnému srovnání.

David Kroča: Proměny a návraty v poezii Josefa Topola
(485-503)
(Studie je volně dostupná v pdf-formatu.)

Rozhledy

Květa Sgallová: Heinův tónický verš v raných českých překladech
(s. 504-509)

Anastasie Kopřivová: Petr Grigorjevič Bogatyrev - jiný pohled
(s. 510-519)

Kolokvium Literatura jako text mezi texty
12. listopadu 2003 se ve vile Lanna uskutečnilo druhé ze série interdisciplinárně koncipovaných kolokvií věnovaných problematice textu v jeho širokém kulturním kontextu. Rámec těchto kolokvií tvoří grantový projekt Text v pohybu, který je realizován v oddělení poetiky textu v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. V tomto čísle České literatury v rubrice Rozhledy publikujeme dva úvodní referáty z kolokvia, diskusní příspěvek Daniely Hodrové a záznam diskuse.

Miroslav Marcelli: Text ako sieť, sieť ako text
(s. 521-527)

Miroslav Petříček: Hranice a limity textu
(s. 528-539)

Daniela Hodrová: Text města jako síť a pole
(s. 540-544)

Resumé diskuse
(s. 545-553)

Recenze

Aleš Haman: Krize literární vědy a Iserova vize situace z počátku 90. let
(Wolfgang Iser: Teorie literatury: Aktuální perspektiva. Praha – Brno, ÚČL AV ČR, 2004. Brno. 51 stran.)

(s. 554-557)

Světla Mathauserová: Text a textil
(Erika Greber: Textile Texte. Poetologische Metaphorik und Literaturtheorie. Studien zur Tradition des Wortflechtens und der Kombinatorik. Köln, Böhlau Verlag 2002. 771 stran. )

(s. 557-562)

Tomáš Pavlíček: Sporný ediční počin
(„Jsem disgustován…“ Vzájemná korespondence Sigismunda Ludvíka Boušky a Karla Dostála-Lutinova [rukopis připravil Oldřich Svozil; editor Pavel Marek]. Olomouc Univerzita Palackého, Katedra politologie a evropských studií; Rosice u Brna, Gloria, 2002. 725 stran.)

(s. 562-570)

Dalibor Tureček: Obrozenská próza v novém světle
(Lenka Kusáková: Krásná próza raného obrození v českých časopisech, almanaších a beletristických přílohách novin z let 1786-1830. Praha, Nakladatelství Karolinum 2003. Svazek I. 128 stran, svazek II. 234 stran.)

(s. 571-574)

Karel Šebesta: Miloslava Slavíčková o Hrabolovi nově
(Miloslava Slavíčková: Bohumil Hrabals litterära collage. Lund: Lund University, Department of East and Central European Studies, 2003. 212 stran.)

(s. 574-579)

Martin Bedřich: Repertorium apertum/opertum
(Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I (A–J). Edd. Jaromír Linda, Alexandr Stich, Alena Fidlerová, Martina Šulcková a kol. Praha, Karolinum 2003. 2 svazky, 779 stran.)

(s. 579-582)

Kronika a glosy (Rubrika je dostupná v pdf-formátu.)

Lenka Kusáková: Sto padesát let od prvního vydání Erbenovy Kytice
(s.583-584)

Blanka Hemelíková: Časopis Dikobraz jako historický pramen
(s. 584-585)

Magdaléna Pokorná: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století
(s. 585-587)

Věra Buriánková: Databáze Ústavu pro českou literaturu na internetu
(s. 587-589)

Zdeněk Mathauser: Zemřel profesor Thomas G. Winner
(s. 589-591)

Informatorium
(s. 591-596)