Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

Česká literatura 52, 2004/2

Studie


(Texty obou příspěvků v rubrice Studie jsou dostupné v pdf-formátu.)

Alena Scheinostová: Stvoření místa ve středověkém cestpise (Cestopis tzv. Mandevilla)
(149-171)

Robert Adam: Dvě kapitoly z dějin vyprávěcí perspektivy v české literatuře
(s. 172-193)

Texty

Maurice Blanchot: Literatura a právo na smrt
(194-231)

Rozhledy

Robert Ibrahim: Může být literární věda exaktní vědou?
(231-242)

Zuzana Hloušková: Implicitní teror literárního textu
(s. 243-249)

Tomáš Kubíček – Ondřej Sládek: Současná podoba naratologických průzkumů, aneb Problémy s narativem.
(s. 250-258)

Recenze

Petr Čornej: Pozdního středověku „barvy všecky“
(Martin Nejedlý: Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha, Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2003. 426 stran.)

(s. 259-265)

Jakub Sedláček: Odvrácená strana malířčina profilu
(Lenka Bydžovská, Karel Srp: Knihy s Toyen. Praha. Akropolis 2003. 120 stran.)

(s. 266-271)

Josef Vojvodík: Kritická historie literární hermeneutiky
(Peter Szondi: Úvod do literární hermeneutiky. Host, Brno 2003. 183 stran.)

(s. 272-280)

Kronika a glosy

Alice Jedličková: Felix Vodička 2004
(s.281-284)

Dalibor Tureček: K povaze obrozenského vlastenectví
(s. 285-286)

Alena Štěrbová: Ad anketa o existencialismu
(s. 286)

Informatorium
(s. 287-292)