Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

2002 - roč. 50, č. 6

ČÍSLO VĚNOVANÉ MIROSLAVU ČERVENKOVI K 70. NAROZENINÁM:

EXNER Milan: Verš jako znak a příznak. Roč. 50, 2002, č. 6, s. 553-574; angl. resumé. [Též o volném verši; s kritickými odkazy na pojetí Jana Mukařovského.] [4053]

HOLÝ Jiří: Červenkův volný verš. Roč. 50, 2002, č. 6, s. 575-581; angl. resumé. [Červenka Miroslav: Dějiny českého volného verše (2001), recenze z hlediska literárněhistorického.] [4054]

JANKOVIČ Milan: Nepřehlédnutelné souvislosti. Roč. 50, 2002, č. 6, s.582-595; angl. resumé. [O smyslu a významu literárního díla v koncepcích Wolfganga Isera a Paula Ricoeura; ze závěrečné kapitoly práce Dění smyslu jako teoretický a interpretační problém pro připr. knihu Poetika literárního díla 20. st.] [4055]

MATHAUSER Zdeněk: Patero o věc klopýtání. Roč. 50, 2002, č. 6, s. 597-604; angl. resumé. [O slovu věc (Ding) v literatuře a filozofii 20. st. a o pojmu Jana Mukařovského dílo-věc.] [4056]

SGALLOVÁ Květa: Rým v teorii a v praxi národního obrození. Roč. 50, 2002, č. 6, s. 606-612; angl. resumé. [U Josefa Dobrovského, A. J. Puchmajera, Josefa Jungmanna, M. Z. Poláka a Jana Kollára.] [4057]

SUCHOMEL Milan: Jiný způsob komunikace. Roč. 50, 2002, č. 6, s. 614-617; angl. resumé. [O výstavbě textu Ivana Vyskočila Malý Alenáš (1990).] [4058]

TRÁVNÍČEK Jiří: Dialogy. Roč. 50, 2002, č. 6, s. 619-623; angl. resumé. [Typologie dialogů v próze.] [4059]

ZAJAC Peter: Jaroslav Vrchlický, moderna a koniec storočia. Roč. 50, 2002, č. 6, s. 625-642; angl. resumé. [Analýza sporů mezi J. V. a generací Moderní revue v polovině 90. let 19. st. a charakteristika fin de siécle; s otiskem básní Klaudy BĚHALA, J. S. MACHARA, Bohuslava KNÖSLA a J. VRCHLICKÉHO.] [4060]

KNOPP František: Bibliografie Miroslava Červenky (1950 - 2002). Roč. 50, 2002, č. 6, s. 643-718. [Soupis o 647 záznamech; s jmenným rejstříkem, se soupisem ediční a redakční činnosti a se závěrečnou poznámkou. Otištěna též báseň M. ČERVENKY Sonet o rozboru literárního díla.] [4061]