Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

2002 - roč. 50, č. 5

STUDIE

BÍLEK Petr A.: Význam, reference a smysl z hlediska fungování a interpretace fikčního světa. Miroslavu Červenkovi k sedmdesátinám. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 453-488; angl. resumé. [4006]

JEDLIČKOVÁ Alice: O konkurenci aktuálního a gnómického časoprostoru. Karolina Světlá: Námluvy. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 489-498; angl. resumé. [Rozbor povídky (1872).] [4007]

PEŠAT Zdeněk: Mezi proletářskou poezií a poetismem. Přátelsky zdravíme autora u příležitosti jeho 75. narozenin. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 500-505; angl. resumé. [Rozbor poetiky.] [4008]

ROZHLEDY

GIEROWSKI Piotr: Vratislav jako románový prostor v Guvernantce Vladimíra Macury. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 507-510. [O prostoru města v próze o F. L. Čelakovském.] [4009]

HAMAN Aleš: Filipika proti dekonstrukci. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 511-515. [Kritika omylů a spekulací ve stati Raoula Eshelmana Nerudův Hastrman a ekonomie Malé Strany: pokus nesentimentálního čtení v ČL (2002, č. 1) - viz záz. č. 4011.] 4011 [4019]

DOBIÁŠ Dalibor: Jak si poradit v Česku - v češtině. Miroslavu Červenkovi k sedmdesátinám. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 516-520. [Gruša Jiří: Gebrauchsanweisung für Tschechien (Mnichov, 1999), čes. překlad Česko - návod k použití (2001).] [4020]

DOKUMENTY

HORA Petr: Ze staroříšského listáře. (Dopisy Ivana Schulze Josefu Florianovi.) Roč. 50, 2002, č. 5, s. 521-524. [Komentář k otištění 4 dopisů otce Karla Schulze z let 1922-23 týkajících se jeho překladu románu Johna Buchana Kněz Jan (na s. 535-537); překlad nebyl nikdy vydán.] [4021]

RECENZE A GLOSY

PARGAČOVÁ Lucie: Čtenář jako výzva. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 525-530. [Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky (2001), usp. Miloš Sedmidubský, Miroslav Červenka a Ivana Vízdalová.] [4047]

WIMMER Stanislav: Jedno zpomalené pozorování díla. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 530-535. [Janáčková Jaroslava: Příběh tajemného psaní. O pramenech a genezi Babičky [Boženy Němcové] (2001).] [4048]

MAREŠ Petr: Korespondence Boženy Němcové jako svědectví a dílo. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 535-538. [Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové (2001), sb. statí Jaroslavy Janáčkové, Aleny Macurové, Lucie Římalové, Stanislava Wimmera a Heleny Bakové.] [4049]

HANZOVÁ Barbora: Nad knihou Libora Pavery. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 539-540. [Od středověku k romantismu. Úvahy o starší literatuře (2000).] [4050]

POLÁK Josef: Modlitba Josefa V. Sládka ze dne 12. 12. 1909 a zamyšlení nad jeho náboženskou poezií. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 541-546. [4051]

ČERVENKA Miroslav: Dvojí omyl Petra Steinera. Roč. 50, 2002, č. 5, s. 546-547. [4052]