Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

2002 - roč. 50, č. 4

STUDIE

DOLEŽEL Lubomír: Fikční a historický narativ: setkání s postmoderní výzvou. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 341-369; angl. resumé. [4003]

PAPOUŠEK Vladimír: Pojetí "new history" S. Greenblatta a problematika literární historie. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 371-382; angl. resumé. [4004]

FUJAKOVÁ Miroslava: Z reči (slovesnej) do reči (filmovej) - Valéria a týždeň divov. (Intersemiotická komparatívna interpretácia.) Roč. 50, 2002, č. 4, s. 383-405; angl. resumé. [Srovnávací rozbor poetiky černého románu Vítězslava Nezvala (1945, napsán 1935) a filmové adaptace Jaromila Jireše (1970); část diplomové práce.] [4005]

ROZHLEDY

ANKETA O POEZII VÍTĚZSLAVA NEZVALA. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 406-421. [Obsahuje úvodní poznámku redakce o pozici V. N. v současném literárním povědomí a příspěvky Markéty KOŘENÉ [bez názvu] (s. 406-410), Jiřího HOLÉHO Nezval a nezvalovští vykladači (s. 410-413), Květoslava CHVATÍKA Je Nezval velký český básník? (s. 413-416), Josefa PETERKY Glosy k Vítězslavu Nezvalovi (s. 416-419) a Jiřího SVOBODY Vítězslav Nezval - živý, nebo mrtvý? (s. 419-421).] [4017]

[CHVATÍK Květoslav]: Rozhovor s Květoslavem Chvatíkem. Rozmlouval Milan Jankovič. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 422-427. [Rozhovor formou dopisů o jeho pracích o strukturalismu, pojetí estetické funkce, smyslu uměleckého díla, o interpretaci díla aj.; s úvodní poznámkou redakce.] [4018]

RECENZE A GLOSY

KUBÍNOVÁ Marie: Poetika básnické avantgardy. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 428-431. [Winczer Pavol: Súvislosti v čase a priestore. Básnická avantgarda, jej prekonávanie a dedičstvo (Čechy, Slovensko, Poľsko) (Bratislava, 2000).] [4042]

HOLMAN Petr: Březinovy dopisy (2002). Roč. 50, 2002, č. 4, s. 432-434. [Přehled dosavadních edic a o připravovaném souborném vydání.] [4043]

WIENDL Jan: Představujeme: revue Pěší zóna. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 434-436; podepsáno (-wie-). [O plzeňské revue (od 1997).] [4044]

ČERVENKA Miroslav: Králík o prozódii české. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 436-438; podepsáno mičer. [Polemická glosa k práci Oldřicha K. Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie, po půldruhém století (o knize Františka Palackého a P. J. Šafaříka) z r. 1969 (in: Platnosti slova, 2001); týká se prozódie a mezislovního předělu jako nositele rytmu.] [4045]

Z LITERÁRNĚVĚDNÝCH PŘÍRŮSTKŮ KNIHOVNY ÚČL AV ČR V PRVNÍM POLOLETÍ 2002. Roč. 50, 2002, č. 4, s. 439-448; podepsáno Středisko literárněvědných informací ÚČL AV ČR - redakce ČL. [Anotovaná bibliografie knižních prací.] [4046]