Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

2002 - roč. 50, č. 3

STUDIE

JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ČASOPISU ČESKÁ LITERATURA:

ŠÁMAL Petr: "Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 229-241. [Předneseno na konferenci Věda v Československu v období normalizace (1970 - 1975) poř. 21. - 22. 11. 2001.] [3991]

***

JANKOVIČ Milan: Nezanikající prameny. S dedikací: Jubilantu Aleši Hamanovi se vzpomínkou na společného přítele Přemysla Blažíčka. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 242-248; angl. resumé. [Dva úryvky z práce Dění smyslu ze sb. Poetika literárního díla 20. st.: Patočkovo pojetí stylu a estetického postoje a Ricoeurova "produktivní reference".] [3998]

VOJTĚCH Daniel: Polemičnost a strategie: k proměně české literární kritiky po roce 1900 (II. část). Roč. 50, 2002, č. 3, s. 250-276; angl. resumé. [Zejména o F. X. Šaldovi. - I. část viz záz. č. 3997.] 3997 [3999]

BLAŽÍČEK Přemysl: Generace Května v šedesátých letech. Přípravná studie pro Dějiny české literatury 1945 - 1989. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 278-286; angl. resumé. [O poezii Jiřího Šotoly, Miroslava Holuba, Miroslava Floriana, Karla Šiktance, Vlasty Dvořáčkové, Miroslava Červenky a o sbírkách nečlenů skupiny Ivana Diviše, Eduarda Petišky a Jana Skácela.] [4000]

WIENDL Jan: Smrt v poezii mladých básníků konce století. Jaroslavu Medovi k 70. narozeninám. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 288-303; angl. resumé. [V poezii konce 19. st.: J. H. Krchovského (vl. jm. Jiří Hásek), K. J. a Michala Čapkových, Miloše Doležala a Kateřiny Rudčenkové; předneseno na konferenci poř. 30. 11. - 1. 12. 2001 v italském Udine. - S úvodní poznámkou redakce o otevření diskuse na dané téma.] - Viz též následující záz. č. 4002. 4002 [4001]

EXNER Milan: Smrt v poezii a smrt poezie. (Česká poezie na přelomu století.) Roč. 50, 2002, č. 3, s. 305-308. [Příspěvek v diskusi - viz předchozí záz. č. 4001.] 4001 [4002]

ROZHLEDY

HAMAN Aleš: Wiener slawistisches Jahrbuch 46/2000. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 309-315. [O čísle věnovaném sympoziu k 225. výročí založení bohemistických studií na vídeňské univerzitě.] [4014]

HOLÝ Jiří: Bilanční kniha Aleše Hamana. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 316-319. [Nad souborem studií Východiska a výhledy (2002).] [4015]

[MATHAUSER Zdeněk]: Rozhovor se Zdeňkem Mathauserem. Rozmlouvali Jiří Holý a Milan Jankovič. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 320-327. [O strukturalismu a fenomenologii, o meziválečné avantgardě a o jeho knize Estetika racionálního zření (1999).] [4016]

RECENZE A GLOSY

KOLÁR Jaroslav: Vašica redivivus. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 328-329. [Pavera Libor: Josef Vašica - pokus o portrét (2001); Vašica J.: Eseje a studie ze starší české literatury (2001), ed. L. Pavera.] [4037]

MED Jaroslav: Durychovské kompendium. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 329-330. [Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm (2000), ed. Jan Šulc, Jiří Kudrnáč a Karel Komárek.] [4038]

KOMENDA Petr: František Halas, Dopisy. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 330-333. [(Dílo F. H., sv. 6, 2001), ed. Jan Halas a Ludvík Kundera.] [4039]

HEMELÍKOVÁ Blanka: Za Pavlem Peštou. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 333-334. [K 31. 3. 2002.] [4040]

HOLÝ Jiří: Zemřel Přemysl Blažíček. Roč. 50, 2002, č. 3, s. 335-336. [K 26. 4. 2002; z posledního rozloučení 2. 5. 2002 v chrámu sv. Markéty v Břevnově.] [4041]