Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

2002 - roč. 50, č. 2

STUDIE

ŠMAHELOVÁ Hana: Kollárova vize slovanské vzájemnosti. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 125-148; angl. resumé. [Část větší práce o funkci vazby české literatury na německou kulturu.] [3996]

VOJTĚCH Daniel: Polemičnost a strategie: k proměně české literární kritiky po roce 1900. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 149-173. [Část disertace; II. část studie viz záz. č. 3999.] 3999 [3997]

ROZHLEDY

CHARYPAR Michal: Budoucí vlasť v kontextu Máchovy symboliky. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 174-185. [Výklad básně ve srovnání s básní G. G. Byrona Dobrou noc ze skladby Childe Haroldova pouť I (1812) a k otázce názvu básně Budoucí vlasť - Páže.] - Viz též anketu v následujícím záz. č. 4013. 4013 [4012]

ANKETA O BÁSNI K. H. MÁCHY PÁŽE (BUDOUCÍ VLASŤ). Roč. 50, 2002, č. 2, s. 186-209. [Obsahuje úvod red. [= REDAKCE] o otevření problémů ve studii Michala Charypara - viz předchozí záz. č. 4012 (s. 186) a příspěvky Miroslava ČERVENKY (s. 186-189), Aleše HAMANA (s. 189-190), Jaroslavy JANÁČKOVÉ (s. 190-193), Zdeňka KOŽMÍNA (s. 193-196), Martina PROCHÁZKY (s. 196-199), Hany ŠMAHELOVÉ (s. 199-202) a Dalibora TUREČKA (s. 202-209).] 4012, 186, 186, 189, 189, 190, 190, 193, 193, 196, 196, 199, 199, 202, 202, 209 [4013]

RECENZE A GLOSY

JONÁŠ František: Ke zdrojům krátkého volného verše Miroslava Holuba. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 210-212. [O možném vlivu verše Vladimíra Majakovského; k výkladu Miroslava Červenky v jeho knize Dějiny českého volného verše (2001). - S odpovědí M. ČERVENKY (na s. 212).] [4032]

PAPOUŠEK Vladimír: Panorama současného naratologického myšlení. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 212-217. [Rimmon-Kenanová Shlomith: Poetika vyprávění (čes. 2001).] [4033]

JUNGMANNOVÁ Lenka: Je nemožné, nebýt napjat Majestátem zákona Miroslava Petříčka. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 217-221. [Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce (2001).] [4034]

BURIAN Václav: Představujeme: Zeszyty Literackie. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 221-223. [O historii časopisu (Paříž - Varšava, od 1982) a o "pražském" čísle 52/1995 s ukázkami textů současných čes. autorů.] [4035]

ČERVENKA Miroslav: Výzkum cyklu v současné slavistice. Roč. 50, 2002, č. 2, s. 223-224; podepsáno mičer. [Přehled literatury.] [4036]