Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

2002 - roč. 50, č. 1

STUDIE

JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ČASOPISU ČESKÁ LITERATURA:

[REDAKCE]: Jubilejní selekce: retrospektiva na způsob ankety. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 5-6; nepodepsáno. [Úvod k výročí, o nové grafické úpravě Zdeňka Zieglera a o anketě 6 literárních vědců o nejlepších pracích otištěných v ČL v l. 1953 - 2001 (Jiří HOLÝ, Eduard PETRŮ, Milan SUCHOMEL, Michael ŠPIRIT, Jiří TRÁVNÍČEK a Dalibor TUREČEK); s jejím otištěním na s. 6-17.] [3990]

***

WINCZER Pavol: Šance a úskalí komparatistického přístupu v literárněvědné bohemistice. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 18-29; angl. resumé. [Předneseno na konferenci Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800 - 1918 poř. 25. - 27. 9. 2001 v Čes. Budějovicích a v prvotní verzi na sympoziu k 225. výročí bohemistiky poř. 12. - 14. 10. 2000 ve Vídni.] [3992]

STORCHOVÁ Barbara: Žena v Erbenově Kytici. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 31-53; angl. resumé. [Upravený výňatek z diplomové práce.] [3993]

JANOUŠEK Pavel: Nezvalova Depeše na kolečkách: manifest avantgardního pojetí dramatu. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 54-63; angl. resumé. [Předneseno na kolokviu Akrobat na laně času poř. 18. 10. 2001 v Praze.] [3994]

STOLZ-HLADKÁ Zuzana: Médium řeči - reflexe a realizace u Richarda Weinera. Z něm. přel. Jiří Holý. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 64-78; angl. resumé. [3995]

ROZHLEDY

WINNER Tomáš G.: Pražský strukturalismus v anglofonním a frankofonním světě. Ignorování a nepochopení. Mému příteli Zdeňku Mathauserovi k osmdesátinám. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 80-88. [Předneseno na bohemistickém sympoziu poř. v srpnu 1998 v Praze.] [4010]

ESHELMAN Raoul: Nerudův Hastrman a ekonomie Malé Strany: pokus nesentimentálního čtení. Na památku mého dědečka Jana Schwarze z Liberce. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 89-97. - Viz též kritika v záz. č. 4019. 4019 [4011]

RECENZE A GLOSY

KOLÁR Jaroslav: Studie Jana Mukařovského v Strukturalistické knihovně. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 98-99. [Studie I, II (2000, 2001), ed. Miroslav Červenka a Milan Jankovič.] [4022]

VALOUCH František: Literární věda osudem i volbou. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 99-101. [Stejnojmen. sb. vyd. k 70. narozeninám Jiřího Svobody (2000), red. Svatava Urbanová a Zdeněk Smolka.] [4023]

URVÁLKOVÁ Zuzana: V Českých Budějovicích o "univerzálním" a "národním" v literatuře a umění. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 101-103. [Konference na téma Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800 - 1918 poř. 25. - 27. 9. 2001.] [4024]

WIENDL Jan: Pětkrát o současné literatuře. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 104-105; podepsáno -wie-. [Česko-italské setkání bohemistů v rámci mezinárodní konference na téma Pětkrát o současné literatuře poř. 30. 11. - 1. 12. 2001 univerzitou v Udine.] [4025]

WIENDL Jan: Kolokvium o české meziválečné umělecké avantgardě. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 105-107. [Na téma Akrobat na laně času poř. ÚČL, Národní filmový archiv aj. 18. 10. 2001 v Praze.] [4026]

HOLÝ Jiří: Představujeme: časopis Balagan. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 108-110. [Podtitul: Slavisches Drama, Theater und Kino (Řezno - Postupim, od 1995), o bohemistických příspěvcích.] [4027]

ČERVENKA Miroslav: Mukařovský a Dewey. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 110; podepsáno mičer. [Glosa o studii Astrid Frankeové Integration versus Individualism? Art and Society in Dewey and Mukařovský v ročence REAL, sv. 15 (Tübingen, 1999).] [4028]

ČERVENKA Miroslav: Macura a tartuská sémiotika kultury. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 110; podepsáno mičer. [Glosa o studii T. G. Winnera Czech and Tartu-Moscow Semiotics: The Cultural Semiotics of Vladimir Macura ve sb. Sign Systems Studies (Tartu, 2000).] [4029]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Za Milenou Honzíkovou (1925 - 2001). Roč. 50, 2002, č. 1, s. 111-112. [K 22. 8.] [4030]

Z LITERÁRNĚVĚDNÝCH PŘÍRŮSTKŮ ÚČL AV ČR V ROCE 2001. Roč. 50, 2002, č. 1, s. 113-118; podepsáno Středisko literárněvědných informací ÚČL AV ČR - redakce ČL. [Anotovaná bibliografie kniž. prací.] [4031]