Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2001 - roč. 49, č. 6

ČÍSLO VĚNOVANÉ PROJEKTU VÝZKUM HISTORIE A KULTURY MORAVY:

PETRŮ Eduard: Úvodem. Výzkum historie a kultury Moravy. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 563. [O výzkumném úkolu FF UP v Olomouci a o připr. konferenci Jazyk a literatura na Moravě.] [3936]

PETRŮ Eduard: Augustin Olomoucký a česká epistolografie. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 564-570; něm. resumé. [O jeho spisu o listu jako literárním žánru Opusculum componendarum epistolarum familiarium (1495).] [3937]

FIALA Jiří: Starší literární ztvárnění martyria sv. Jana Sarkandera. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 572-591; něm. resumé. [Přehled ohlasu jeho umučení; s četnými citacemi z dopisů, dokumentů a literárních děl.] [3938]

SOBOTKOVÁ Marie: Dva narativní texty polské provenience o švédské okupaci Olomouce v letech 1642 - 1650. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 594-609; něm. resumé. [O kronice Pawla Zaczkowicze Olomutium in captivitate gemens ... a o cestovním deníku Stanislawa Oswiecima Wyjazd do cudzych krajów; s citacemi.] [3939]

KOMENDA Petr: Jednohlasí a mnohohlasí v Halasových prózách. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 611-623; angl. resumé. [Analýza textových variant, mj. v básnické próze Já se tam vrátím (1947).] [3940]

ŠTĚRBOVÁ Alena: Rozhlasová hra jako dramatický text. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 624-635; angl. resumé. [O hrách Milana Uhdeho Výběrčí (1966) a Antonína Přidala Sudičky (1968).] [3941]

Další příspěvky viz oddíly ROZHLEDY (záz. č. 3959-3960) a RECENZE A GLOSY (záz. č. 3983-3989).

***

Rozhledy

HANUŠKA Petr: Písemnictví na střední Moravě v letech 1945 - 1948. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 636-644. [Přehled.] [3959]

MACHALA Lubomír: Petrovské prozaické kvarteto jako zrcadlo současné literární situace. (Nad knihami Jiřího Kratochvila, Petra Ulrycha, Alexandry Berkové a Michala Viewegha.) Roč. 49, 2001, č. 6, s. 645-654. [O brněnském nakl. Petrov a o vydaných knihách J. K. Truchlivý Bůh (2000), P. U. Srdce marionet (2000), A. B. Temná láska (2000), M. V. Román pro ženy (2001).] [3960]

RECENZE A GLOSY

PETRŮ Eduard: Významný výklad dějin latinské literatury v českých zemích. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 655-656. [Nechutová Jana: Latinská literatura českého středověku do roku 1400 (2000).] [3983]

BAUEROVÁ Helena: Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 656-659; podepsáno H. B. [(2000), ed. Helena Bauerová a Miloslav Pojsl.] [3984]

VRAJOVÁ Jana: In margine sborníku O. F. B. 2001. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 659-661. [Bibliofilský sborníček o O. F. Bablerovi (2000), ed. Bohumír Kolář.] [3985]

BERGMANNOVÁ Pavla: Úspěšné hledání minulosti brněnského rozhlasu. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 661-663. [Štěrbová Alena - Lazorčáková Tatjana: Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu (2001).] [3986]

KOLÁŘOVÁ Jana: Příspěvek k literární Hané. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 663-665. [Kolektiv: Prostějov. Dějiny města I, II (1999, 2000); zejména o kapitole Václava Koláře Prostějov literární.] [3987]

ŠTĚRBOVÁ Alena: Pohledy - Punkty widzenia. Sborník přednášek o divadle a filmu. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 665-667; podepsáno (Št.). [Stejnojmen. česko-polský sborník (2000), usp. Jan Roubal a Dorota Foxová.] [3988]

FIALA Jiří: Kdy se dějí Baarovi Osmačtyřicátníci? Roč. 49, 2001, č. 6, s. 667-670. [Oprava časové lokalizace v knize Jaroslavy Janáčkové Stoletou alejí (1985): správně se děj odehrává v r. 1846.] [3989]