Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2001 - roč. 49, č. 5

UKÁZKY Z PRÁVĚ OBHÁJENÝCH DISERTACÍ PRAŽSKÝCH DOKTORANDŮ:

ŠPIRIT Michael: "Šaldův následník." Roč. 49, 2001, č. 5, s. 451-481; angl. resumé. [O Václavu Černém a o jeho vztahu k dílu F. X. Šaldy.] [3933]

JANÁČEK Pavel: Obrys konfliktu. Populární literatura v moderní české literární kultuře. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 483-517; angl. resumé. [3934]

HECZKOVÁ Libuše: Chtonické křivky ornamentu. Několik poznámek na téma žena, obraz, pravda a Růžena Svobodová. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 519-529; angl. resumé. [3935]

Další příspěvek viz ČL 2002, č. 2 (záz. č. 3996).

GAMMELGAARDOVÁ Karen: Výstavba postav v Andělu Jáchyma Topola. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 531-542. [(1995); s tabulkami.] [3957]

BÍLEK Petr A.: Nad "doktorandským" Úvodem do literární vědy. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 543-549. [Úvod do literární vědy (čes. 1999), usp. Miltos Pechlivanos, Stefan Rieger, Wolfgang Struck a Michael Weitz.] [3958]

RECENZE A GLOSY

KUSÁKOVÁ Lenka: Nová kniha o polské sentimentální próze. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 550-551. [Zawadska Joanna: Kronika serc czulych (Varšava, 1997).] [3978]

HOLÝ Jiří: Užitečná příručka literární teorie. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 552-554. [Peterka Josef: Teorie literatury pro učitele (2001).] [3979]

POLÁČEK Jiří: O próze třicátých let. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 554-556. [Všetička František: Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století (2001).] [3980]

LANTOVÁ Ludmila: Zemřela V. A. Kamenskaja. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 556-557. [K 18. 7. 2001.] [3981]

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR DOSUD VYDAL TYTO PUBLIKACE. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 558-559; nepodepsáno. [Přehled svazků z edic Ursus, K a mimo edice.] [3982]