Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2001 - roč. 49, č. 4

STUDIE

LEHÁR Jan: Paleobohemika Václava Černého. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 339-344; angl. resumé. [Staročeská milostná lyrika a další studie ze staré české literatury (1999), ed. Jarmila Víšková; Labuť je divný pták ... Soubor české světské lyriky doby gotické (1999), usp. V. Č., z rukopisu ed. J. Víšková.] [3929]

PAPOUŠEK Vladimír: Wellekovo pojetí české literární historie. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 346-355; angl. resumé. [Ve vztahu ke koncepci Jana Mukařovského.] [3930]

BROŽOVÁ Věra: Příroda v prózách Zikmunda Wintra. Glosa entomologická a povahopisná. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 356-366; angl. resumé. [Převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3931]

GÖTZ Alexander: Obrazy z hlubiny času. Vzpomínka a autostylizace jako prostředky poetizace. Z něm. přel. Adéla Syrovátková. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 368-386; angl. resumé. [V díle Bohumila Hrabala; vyšlo také v knize A. G. Bilder aus der Tiefe der Zeit [Obrazy z hlubiny času] - recenze viz záz. č. 3818.] 3818 [3932]

ROZHLEDY

ADAM Robert: Jak a proč se proměňuje vypravěčská perspektiva v Máchových Obrazech ze života mého. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 387-389. [Převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3949]

MACUROVÁ Alena: Adresát v slohovědě Ignáce Jana Hanuše. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 390-397. [I. J. H.: Nástin sloho-vědy čili stylistiky (1864); převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3950]

HAMAN Aleš: Dva německo-české literární sborníky. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 398-406. [Karel Hynek Mácha. Die tschechische Romantik im europäischen Kontext (Mnichov, 2000); Moderne in der deutschen und der tschechischen Literatur (Tübingen, 2000), sb. z česko-něm. sympozia z března 1999.] [3951]

KUBÍNOVÁ Marie: Estetika imaginativního rozumu. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 407-413. [Mathauser Zdeněk: Estetika racionálního zření (1999).] [3952]

WIENDL Jan: Milý příteli a druhu ... Roč. 49, 2001, č. 4, s. 414-418. [Quadrilog. Bohuslav Havránek - Zdeňka Havránková - Roman Jakobson - Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930 - 1978 (2001), ed. Marie Havránková a Jindřich Toman.] [3953]

ČESKÉ LITERÁRNÍ ČASOPISY, PERIODICKÉ LITERÁRNÍ SBORNÍKY A ALMANACHY PO ROCE 1945. (Pokračování ukázek hesel z r. 2000 viz záz. č. 3844-49):

SVOBODA Richard: Host do domu (1954-1970). Roč. 49, 2001, č. 4, s. 419-425. [3954]

PŘIBÁŇ Michal: Západ (1979-1992, 1993; Západ today, 1992-1993). Roč. 49, 2001, č. 4, s. 426-429. [Exilový časopis.] [3955]

HRUŠKA Petr: Scriptum (od 1991). Roč. 49, 2001, č. 4, s. 430-432. [3956]

DOKUMENTY

STEJSKALOVÁ Anna: Italská cesta Julia Zeyera 1883-1884. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 433-440. [S úryvky z dopisů J. V. Sládkovi; převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3963]

RECENZE A GLOSY

MAREŠ Petr: Literatura jako reakce na krizi jazyka. Roč. 49, 2001, č. 4, s. 441-442. [Schmitz-Emans Monika: Die Sprache der modernen Dichtung (Mnichov, 1997).] [3975]

KOŽMÍN Zdeněk: Glosa místo recenze. Labyrint románu a ráj interpretace? Roč. 49, 2001, č. 4, s. 442-444. [Reflexe o interpretaci postmoderní prózy; nad studií Jany Vrbové Koncepty prostoru v románových trilogiích Daniely Hodrové a Jiřího Kratochvila v čas. Tvar (2001).] [3976]

ŠÁMAL Petr: "Zlatá šedesátá." Roč. 49, 2001, č. 4, s. 444-448. [Podtitul: Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a zklamání (2000), sb. z konference 16. - 18. 6. 1999 v Praze, usp. Radka Denemarková.] [3977]