Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2001 - roč. 49, č. 3

STUDIE

HOLÝ Jiří: Subjektivizované vyprávění v er-formě. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 227-241; angl. resumé. [3926]

PELÁN Jiří: Dandyovská estetika Arthura Breiského. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 243-253; angl. resumé. [3927]

ČERVENKA Miroslav - SGALLOVÁ Květa: Přízvukový rytmus v českém folklorním verši. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 254-279; angl. resumé. [Se statistickými tabulkami.] [3928]

ROZHLEDY

JANKOVIČ Milan: Nad Kapitolami z dějin strukturální poetiky. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 282-296. [Stejnojmen. kniha Lubomíra Doležela (2000).] [3944]

WIENDL Jan: Katolická moderna - velkorysý portrét z přelomu století. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 297-305. [Sb. Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život, 1896 - 1907 (2000), usp. Roman Musil a Aleš Filip.] [3945]

HOFFMANN Bohuslav: Skautské deníky tří českých spisovatelů: J. Foglara, J. Wolkera a J. Zábrany. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 306-313. [O edici Skautské deníky Tiskového a distribučního centra Junáka a o svazečcích: J. F.: Tábor svazu třinácti (1999), J. W.: Těm, kterým patřím (1997), J. Z.: Náruč plná vřesu (1998).] [3946]

PUTNA Martin C.: Bohuslav Reynek, apokalyptik - zdroje a motivy. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 314-319. [Mj. o Staré Říši Josefa Floriana.] [3947]

HAMAN Aleš: Nápaditý příspěvek k teorii vyprávění. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 320-325. [Revazová Francoise: Textes d´action (Mety, 1997).] [3948]

RECENZE A GLOSY

MATHAUSER Zdeněk: Hutný obzor literárněvědné a estetické problematiky. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 326-329. [Haman Aleš: Úvod do studia literatury a interpretace díla (1999).] [3970]

KOLÁR Jaroslav: Z husitologie posledních let. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 329-330. [Listy na Husovu obranu z let 1410 - 1412. Konec jedné legendy? (1999), ed. Božena Kopičková, Anežka Vidmanová; Jan z Příbramě: Život kněží táborských (2000), ed. Jaroslav Boubín.] [3971]

ŠVEC Petr: Holého komentář k Čapkově trilogii - povídka kritikova? Roč. 49, 2001, č. 3, s. 330-332. [Kritika "spirituálního" čtení trilogie v komentáři Jiřího Holého k edici Hordubal - Povětroň - Obyčejný život (1998).] - Viz též následující záz. č. 3973. 3973 [3972]

HOLÝ Jiří: Poznámka ke kritice Petra Švece a k České knižnici. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 332-334. [Ke kritice - viz předchozí záz. č. 3972; též o funkci komentářů v edici.] 3972 [3973]

POLÁK Josef: Nedoceněné svědectví o správném datu narození Boženy Němcové. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 334-335. [O matrikách.] [3974]