Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

2001 - roč. 49, č. 2

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ PRACÍM ČLENŮ ÚSTAVU ČESKÉ LITERATURY V BRNĚ:

TRÁVNÍČEK Jiří: Ústav české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 115-116; podepsáno (jt). [O historii literárněvědné bohemistiky v Brně; úvodem k číslu.] [3916]

SUCHOMEL Milan: Na začátku desátých let: Šalda a Čapek. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 117-127; angl. resumé. [O rozdílných koncepcích umění a o vzájemných sporech.] [3917]

BOLTON Jonathan: Elegie veřejné a soukromé. Melancholie u Seiferta, Ortena a Blatného. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 128-142; angl. resumé. [J. S.: Osm dní (1937), J. O.: Elegie (1946), I. B.: Melancholické procházky (1941).] [3918]

ČECH Vlastimil: Typy detabuizací a jejich funkce ve dvou románech Jana Křesadla. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 144-149; angl. resumé. [J. K. (vl. jm. Václav Pinkava): Mrchopěvci (Toronto, 1984; 1990), Zámecký pán aneb Antikuro (1992).] [3919]

GILK Erik: Trojí maloměsto před první světovou válkou. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 151-163; angl. resumé. [Poláček Karel: Okresní město (1936), Drda Jan: Městečko na dlani (1940), Nový Karel: Městečko Raňkov (1927).] [3920]

KOŽMÍN Zdeněk: Modelace prostorů v Kafkově Procesu. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 164-180; angl. resumé. [(1925).] [3921]

TRÁVNÍČEK Jiří: Divák a herec. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 181-184; angl. resumé. [O postavách v povídkách Richarda Weinera.] [3922]

BOČKOVÁ Hana: Divadlo božího řízení Jeremiáše Drexela a tradice humanistických theater. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 185-193; angl. resumé. [O díle německého jezuity Theatrum aneb Divadlo božího řízení sv. Job (čes. 1673).] [3923]

HORÁKOVÁ Michaela: K jednomu úkolu barokologického bádání (o několika dosud neanalyzovaných pramenech). Roč. 49, 2001, č. 2, s. 195-204; angl. resumé. [Nad výsledky studia pramenů ve Spolkové republice Německo.] [3924]

NOVÁKOVÁ Luisa: Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 206-213; angl. resumé. [3925]

Další brněnské příspěvky viz oddíly DOKUMENTY (záz. č. 3962) a RECENZE A GLOSY (záz. č. 3969).

***

DOKUMENTY

BEDNÁŘOVÁ Jitka: Jan Čep o katolicismu v českých zemích. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 215-216. [Komentář k otištění dopisu a příspěvku J. Č. ve franc. čas. Esprit 1947 (na s. 215, 216-218).] [3962]

RECENZE A GLOSY

PŘIBÁŇ Michal: Podruhé za ostnatými dráty. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 219-222. [Kratochvil Antonín: ... za ostnatými dráty a minovými poli II (Wielenbach - Plzeň, 1998).] [3969]