Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2001 - roč. 48, č. 1

STUDIE

VINTR Josef: Založení bohemistiky na vídeňské univerzitě roku 1775, její více než dvousetleté trvání a perspektivy ve XXI. století. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 3-11; angl. resumé. [Upravená verze přednášky ze sympozia 12. - 14. 10. 2000 ve Vídni.] - S připojeným Programem sympozia 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě (na s. 12-13). [3911]

LEHÁR Jan: Sémantizace formy ve staročeském Apokryfu o Jidášovi. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 14-26; angl. resumé. [3912]

PAPOUŠEK Vladimír: Konstituce ideálu a "mytický čas" v Pšenkových českoamerických prózách. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 28-43; angl. resumé. [O románech Jaromíra R. Pšenky.] [3913]

DOBIÁŠ Dalibor: Čtvery Dějiny Arna a Jana V. Nováků. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 45-62; angl. resumé. [O úpravách textu Přehledných dějin literatury české v letech 1909, 1913, 1922, 1936.] [3914]

BLAŽÍČEK Přemysl: Poezie všedního dne: skupina Května 1956 - 1958. Přípravná studie pro Dějiny české literatury 1945 - 1990. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 64-76; angl. resumé. [3915]

ROZHLEDY

ESHELMAN Raoul: Obětování a znakovost v Nerudově povídce Přivedla žebráka na mizinu. (K antropologickému určení Povídek malostranských.) Roč. 48, 2001, č. 1, s. 77-84. [(1878).] [3942]

HERMAN David: Poetika a politika v Praze. Z angl. přel. Blanka Hemelíková. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 85-94. [Nad knihou Petera Steinera The Deserts of Bohemia [Pustiny v Čechách] (Ithaca - Londýn, 2000), o literatuře v totalitním režimu.] [3943]

DOKUMENTY

POKORNÁ Magdaléna: Zeyerův fond při České akademii věd a umění. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 95-103. [Se Seznamem prací vydaných v Bibliotéce fondu J. Zeyera; převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3961]

RECENZE A GLOSY

HOLÝ Jiří: Přehled české literární kritiky. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 104-105. [Haman Aleš: Nástin dějin české literární kritiky (2000).] [3964]

MATHAUSEROVÁ Světla: Trochej, jamb nebo daktyl? Roč. 48, 2001, č. 1, s. 105-108. [Červenka Miroslav - Sgallová Květa: Z večerní školy versologie III (1995); Červenka M.: Z večerní školy versologie IV. Daktyl (1999).] [3965]

KOLÁR Jaroslav: Cesty za horizont. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 108-110. [Duby Georges: Vznešené paní z 12. století, I-III (čes. 1997-99).] [3966]

WIENDL Jan: Užitečné setkání. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 110-111. [Česko-polská meziuniverzitní konference poř. FF UK 2. - 4. 5. 2000 v Praze.] [3967]

HAMAN Aleš: Úspěšná konference bohemistů z Německa i z Čech v Potsdamu. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 111-112. [Na téma O české literatuře mezi symbolismem a avantgardou poř. 2. - 5. 11. 2000.] [3968]