Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2000 - roč. 48, č. 6

ČÍSLO VĚNOVANÉ JAROSLAVĚ JANÁČKOVÉ K 70. NAROZENINÁM:

JEDLIČKOVÁ Alice - KRAITLOVÁ Irena: Úvod. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 563. [Informace o převzetí následujících příspěvků z rukopis. sborníku U jednoho stolu věnovaného 70. narozeninám J. Janáčkové; s výčtem zde nezařazených prací a s poznámkou redakce.] [3858]

ČORNEJ Petr: Žižka před Prahou. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 564-578. [O tématu smíření Žižky s pražany r. 1424 v literatuře, zejména v dramatu Aloise Jiráska Jan Žižka (1903).] [3859]

HOLÝ Jiří: Objektivní text? Roč. 48, 2000, č. 6, s. 578-581. [O vypravěči v realistické próze konce 19. st.] [3860]

JANÁČEK Pavel: Literatura malého národa. K pojetí vertikální diferenciace v Jungmannově projektu. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 581-591. [3861]

JANKOVIČ Milan: Jistoty tvaru. S dedikací J. Janáčkové. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 592-601. [Původně doslov k odeonskému výboru z lyriky J. V. Sládka Kde s láskou končí žal (nevyšel).] [3862]

JEDLIČKOVÁ Alice: Cesta z pouti. Postava a krajina v povídkách Boženy Němcové. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 601-609. [Zejména ve fragmentu povídky Cesta z pouti (1859/60).] [3863]

KUSÁKOVÁ Lenka: Povídka M. D. Rettigové Arnošt a Bělinka a Karamzinova Ubohá Líza. K počátkům české sentimentální prózy. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 609-617. [Rettigová: povídka z knihy Mařenčin košíček I (1821), Karamzin: čas. (1792).] [3864]

TUREČEK Dalibor: Nerudův Papoušek aneb konfrontace narativních modelů. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 617-623. [O povídce z knihy Arabesky (1880).] [3865]

VANĚK Václav: Potok - kříž - kniha. Poznámky k sémantické výstavbě románu Karoliny Světlé Kříž u potoka. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 624-630. [(1868).] [3866]

VAŇKOVÁ Irena: "Mocné slovo", řeč a komunikace v Erbenově Kytici. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 630-635. [(1853).] [3867]

VLADYKOVÁ Věra: Bibliografie vědeckých prací Jaroslavy Janáčkové. 1952 - 2000. Roč. 48, 2000, č. 6, s. 636-671. [Soupis o 274 záznamech s rejstříky.] [3868]

Další příspěvky o J. Janáčkové v ČL 2001, č. 1 a 4 (záz. č. 3931, 3949-3950, 3961, 3963).