Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2000 - roč. 48, č. 5

STUDIE

JANKOVIČ Milan: Role intonace v Čapkově Hordubalovi. (Hledání přístupu.) Jiřímu Opelíkovi k sedmdesátinám. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 451-465; angl. resumé. [3854]

JÍLEK Rudolf: Metaforická přirovnání v Nezvalově předválečné poezii. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 466-475; angl. resumé. [3855]

WIENDL Jan: Krajina, člověk, víra. Ideologický aspekt v Zahradníčkově poezii 2. poloviny třicátých let. Jiřímu Opelíkovi k 70. narozeninám. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 476-482; angl. resumé. [Ve sbírkách Žíznivé léto (1935) a Pozdravení slunci (1937); předneseno na 27. roč. česko-polské meziuniverzitní konference poř. 2. - 4. 5. 2000 v Praze.] [3856]

TRUNEČKA Michal: Deformace slovesných valencí v Holanově sbírce Vanutí. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 484-501; angl. resumé. [Se seznamem deformací ve sbírce (1932).] [3857]

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. (Hesla z připravovaného IV. dílu (dosud nevyšel); s úvodní poznámkou redakce a s dedikací bloku hesel v č. 5 Jiřímu Opelíkovi k 70. narozeninám):

KUSÁKOVÁ Lenka: Karel Sabina. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 502-518. [S opravou v č. 6, s. 672 (širší verze hesla).] [3834]

KUSÁKOVÁ Lenka: Jan Erazim Sojka. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 519-521. [3835]

PEŠTA Pavel - PEŠAT Zdeněk: František Skácelík. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 522-526. [3836]

ZIZLER Jiří - PEŠAT Zdeněk: Život. 1921-1948. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 527-531. [Časopis.] [3837]

***

ROZHLEDY

HOLÝ Jiří: Devatero řemesel Jiřího Opelíka. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 532-536. [Milované řemeslo (2000).] [3879]

DOKUMENTY

PAJAKOVÁ Aleksandra: Zahradníček a Polsko. Z pol. přel. Marie Havránková. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 537-552. [S bibliografií překladů a literaturou o J. Z.] [3882]

RECENZE A GLOSY

OUTRATA Filip: O českém baroku středoevropsky a nadčasově. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 553-554. [Tschechisches Barok: Sprache, Literatur, Kultur (Frankfurt n. M., 1999), sb. studií, usp. Gertraude Zand a Jiří Holý.] [3906]

VIDMANOVÁ Anežka: K sedmdesátinám Jaroslava Kolára. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 554-556. [K 18. 9. 1999; též o výboru ze studií J. K. Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře (1999), usp. Lenka Jiroušková.] [3907]

LEDERBUCHOVÁ Ladislava: Miroslav Horníček dramatik a prozaik. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 556-558. [Všetička František: Dílna Miroslava Horníčka (1999).] [3908]

HAMAN Aleš: Druhý světový kongres literárněvědné bohemistiky. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 558-559. [Na téma Česká literatura na konci tisíciletí poř. ÚČL, FF UK, Obec spisovatelů aj. 3. - 8. 7. 2000 v Praze.] [3909]

JUSTL Vladimír: Langerovský maraton. Roč. 48, 2000, č. 5, s. 559-560. [Přehled akcí, mj. o konferenci František Langer na zlomu století poř. 12. 5. 2000 v PNP a o vydávání Spisů F. L.] [3910]