Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2000 - roč. 48, č. 4

STUDIE

JANKOVIČ Milan: Nad Vančurovými Obrazy z dějin národa českého. (Podíl rytmičnosti na utváření smyslu.) Roč. 48, 2000, č. 4, s. 339-365; angl. resumé. [3850]

SERVANTOVÁ Catherine: Kritická etapa v českém písemnictví devadesátých let 19. století: "nutný přechod" k modernitě? Z franc. přel. Jean-Gaspard Páleníček. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 366-379; angl. resumé. [O České moderně, její kritice a o reflexi této kritiky u F. V. Krejčího; s úvodní nepodepsanou poznámkou o autorce.] [3851]

ŠÁMAL Petr: Literární věda a kritika v letech 1945 - 1948. Přípravná studie pro Dějiny české literatury 1945 - 1995. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 380-397; angl. resumé. [3852]

PAPOUŠEK Vladimír: Dílo Zdeňka Němečka v americkém kontextu. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 399-407; angl. resumé. [3853]

ROZHLEDY

FUJAKOVÁ Miroslava: Variácia ako kompozičný princíp. Milan Kundera: Jakub a jeho pán. (Pocta Denisovi Diderotovi.) Roč. 48, 2000, č. 4, s. 408-419. [3877]

BEČKA Jiří: Islámský svět v české literatuře 19. století. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 420-430. [Přehled překladů a inspirací.] [3878]

DOKUMENTY

NEBESKÝ Ladislav: Dvě poznámky o binárních básních. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 431-436. [3881]

RECENZE A GLOSY

ŠMAHELOVÁ Hana: Návraty bez konce. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 437-439. [Kolár Jaroslav: Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře (1999), usp. Lenka Jiroušková.] [3902]

HAMAN Aleš: Pokus o stanovení předpokladů literárního dorozumívání. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 440-443. [Pavelka Jiří: Předpoklady literárního dorozumívání (1998).] [3903]

ZANDOVÁ Gertraude: O undergroundu poněkud volně. Roč. 48, 2000, č. 4, s. 444-447. [Pilař Martin: Underground. Kapitoly o českém literárním undergroundu (1999).] [3904]

POLÁK Josef: Odkud Jan Neruda čerpal Měsíčkovo vyzvání k tanci panence Zemi? Roč. 48, 2000, č. 4, s. 447-448. [O čtyřverší z Písní kosmických (1878), inspirovaném patrně Boženou Němcovou.] [3905]