Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2000 - roč. 48, č. 3

STUDIE

ADAM Robert: Pokus o slohový rozbor Babičky. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 227-233; angl. resumé. [O narušování vypravěčské perspektivy v knize Boženy Němcové (1855).] [3841]

JEDLIČKOVÁ Alice: K první německé verzi Babičky v časopise Erinnerungen. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 234-252; angl. resumé. [Srovnání textu originálu Boženy Němcové a zkráceného překladu Jana Ohérala Das Grossmütterchen (1858).] [3842]

ČEŠKA Jakub: Kontrarevolucionářova hlubina bezpečnosti? Roč. 48, 2000, č. 3, s. 253-288; angl. resumé. [Analýza autobiografického románu Pavla Kohouta Z deníku kontra-revolucionáře (něm. 1969; 1997).] [3843]

ČESKÉ LITERÁRNÍ ČASOPISY, PERIODICKÉ LITERÁRNÍ SBORNÍKY A ALMANACHY PO ROCE 1945. (Ukázky hesel; slovník vyšel pod názvem Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945 - 2000 v r. 2002):

[REDAKCE SLOVNÍKU]: Slovníková příručka ... Roč. 48, 2000, č. 3, s. 289; nepodepsáno. [Informace o slovníku připravovaném v brněnské pobočce ÚČL; zahrnovat bude periodika oficiální, exilová a samizdatová.] [3844]

DOKOUPIL Blahoslav: Knižní kultura (1964-1965). Roč. 48, 2000, č. 3, s. 290-292; podepsáno (bd). [3845]

HRUŠKA Petr: Obratník (1994-1999). Roč. 48, 2000, č. 3, s. 292-294; podepsáno (ph). [3846]

ZELINSKÝ Miroslav: Obsah (1981-1989). Roč. 48, 2000, č. 3, s. 294-298; podepsáno (mz). [3847]

ZELINSKÝ Miroslav: Revolver Revue (od 1987; Jednou nohou, 1985-86; Revolver Revue Jednou nohou, (1986-87). Roč. 48, 2000, č. 3, s. 298-303; podepsáno (mz). [3848]

PŘIBÁŇ Michal - ZELINSKÝ Miroslav: Sklizeň (1953-1969). Roč. 48, 2000, č. 3, s. 303-306; podepsáno (mp+mz). [3849]

***

ROZHLEDY

ESHELMAN Raoul: Ještě jednou o událostnosti v Nerudových Povídkách malostranských (aneb Co nám pan Vorel zanechal). Roč. 48, 2000, č. 3, s. 307-313. [(1878).] [3874]

BALÍK Štěpán: Dialogický monolog a Kulhavý poutník. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 314-317. [V knize Josefa Čapka (1936).] [3875]

SVADBOVÁ Blanka: Plnotextová databáze české poezie 19. století. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 318-328. [O projektu ÚČL Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19. století.] [3876]

RECENZE A GLOSY

KOLÁR Jaroslav: Vladimir Propp česky. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 329-330; s opravou v č. 4, s. 448. [Morfologie pohádky a jiné studie (1999), usp. Hana Šmahelová.] [3896]

ŠMAHELOVÁ Hana: Metamorfózy myšlení o dětské literatuře. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 330-332. [Urbanová Svatava: Metamorfózy dětské literatury. Přehled české literatury pro děti od roku 1945 po současnost (1999).] [3897]

FLAIŠMAN Jiří: Stručně k reedici Holanových Spisů. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 333-334. [O nutnosti neakceptovat Holanovy zásahy do Spisů.] - Viz též následující záz. č. 3899. 3899 [3898]

JUSTL Vladimír - CHALUPA Pavel: Názory Jiřího Flaišmana nejsou v souladu s naším postojem a edičním řešením Spisů Vladimíra Holana. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 334. [Odpověď na kritiku - viz předchozí záz. č. 3898.] 3898 [3899]

MACHALA Lubomír: Za doc. PhDr. Josefem Galíkem, CSc. (21. 10. 1932 - 3. 11. 1999). Roč. 48, 2000, č. 3, s. 334-336. [3900]

SDĚLENÍ UŽIVATELŮM LEXIKONU ČESKÉ LITERATURY. Roč. 48, 2000, č. 3, s. 336; podepsáno Pracovní tým Lexikonu české literatury v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. [O novém vydání (dotisk I. vydání) I. dílu A-G v nakl. Academia bez vědomí a souhlasu držitelů autorských práv i bez vědomí pracovního týmu.] [3901]