Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

2000 - roč. 48, č. 2

STUDIE

ŠMAHELOVÁ Hana: Kontexty současného literárněhistorického myšlení. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 115-131; angl. resumé. [Předneseno v přednáškovém cyklu K otázkám literární historie; s úvodní poznámkou redakce o cyklu uspořádaném Společností F. X. Šaldy na přelomu roku 1999/2000 na FF UK v Praze.] [3838]

HOLÝ Jiří: Autorský vypravěč. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 132-153; angl. resumé. [Analyzováno na prózách Vladislava Vančury, Jaromíra Johna, Milady Součkové, Věry Linhartové, Milana Kundery, Daniely Hodrové, Sylvie Richterové a Jiřího Kratochvila.] [3839]

BLAŽÍČEK Přemysl: Poezie 1948 - 1958 jako výraz oficiální ideologie. Přípravná studie pro Dějiny české literatury 1945 - 1995. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 154-168; angl. resumé. [3840]

ROZHLEDY

ŠUBROVÁ Zdeňka: K Mukařovského překladům z francouzštiny do češtiny. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 170-175. [Se soupisem 8 studií z let 1929-39.] [3872]

KNAPÍK Jiří: K počátkům "tání" v české kultuře 1951 - 1952. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 176-191. [Historicko-dokumentární stať.] [3873]

DOKUMENTY

FERSTL Roman: Oktaván Zdeněk Kalista. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 192-210. [Životopisná stať, mj. o příspěvcích ve studentských čas. Domov (1918) a Ruch (1919).] [3880]

RECENZE A GLOSY

WIENDL Jan: Znovuzrozený sborník. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 211-214. [Jan Mukařovský and the Prague School/und die Prager Schule (Potsdam - Praha, 1999), usp. Vladimír Macura, Herta Schmidová a Birgit Krehlová, sb. příspěvků z konference Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy.] [3892]

KOLÁR Jaroslav: O mýtu a literatuře velkoryse a rozpačitě. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 214-215. [Geschichtliche Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Südeuropas (Stuttgart, 1999), ed. Eva Behring, Ludwig Richter a Wolfgang F. Schwarz, referáty z konference poř. v červnu 1997 v Lipsku.] [3893]

SEDLÁČEK Jakub: Cesta k surrealitě. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 215-218. [Čolakova Žoržeta: Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu (čes. 1999).] [3894]

FLAIŠMAN Jiří: Literární archiv Památníku národního písemnictví. Roč. 48, 2000, č. 2, s. 218-221. [Čeští spisovatelé a vznik republiky. K 80. výročí ČSR (1999), Sborník PNP, roč. 30/1998.] [3895]