Previous Next
Desátá léta v podobách kritiky podruhé RADEK TOUŠ Když autorský kolektiv pedagogů a studentů ze Slezské univerzity v Opavě představil roku 2013 publikaci Desátá...
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...

2000 - roč. 48, č. 1

STUDIE

SCHWARZ Wolfgang F.: Dekonstrukce. Stereotypie a mýtus v dramatech Václava Havla a Slawomira Mrozka. (Se zvláštním zřetelem ke hrám Pokoušení a Vatzlav.) Roč. 48, 2000, č. 1, s. 3-20; angl. resumé. [Přednáška v Pražském lingvistickém kroužku 30. 11. 1998 - upravená verze něm. textu z knihy Geschichtlichen Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Südosteuropas (1999).] [3828]

PELÁN Jiří: K otázce "marinismu" v české barokní poezii. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 21-34; angl. resumé. [O čes. modifikacích poetiky marinismu v dílech Bohuslava Balbína Verisimilia humaniorum disciplinarum (1666), A. V. Michny z Otradovic Loutna česká (1653), V. J. Rosy Discursus Lypirona (1651) a ve Sborníčku Anny Vitanovské (1631).] [3829]

MILOTA Karel - HODROVÁ Daniela: Od Nové země k Zóně. (Nad dvěma díly Emila Juliše z let 1970 a 1982.) Roč. 48, 2000, č. 1, s. 36-50; angl. resumé. [3830]

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. (Hesla z připravovaného IV. dílu (dosud nevyšel); s úvodní poznámkou redakce a s dedikací bloku hesel v č. 5 Jiřímu Opelíkovi k 70. narozeninám):

PEŠTA Pavel: Antonín Vašek. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 52-56. [3831]

HOLUB Dalibor: Josef Karel Šlejhar. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 57-62. [3832]

PELIKÁNOVÁ Jitka: Matěj Anastázia Šimáček. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 63-69. [3833]

***

ROZHLEDY

NEBESKÝ Ladislav: Číst neviditelné. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 70-74. [O prázdnu ve vizuální poezii.] [3869]

KOMENDA Petr: Žánrovost Modré, Žíhané, Červené knihy Jiřího Ortena: Deník nebo román? Roč. 48, 2000, č. 1, s. 75-79. [Deník; (1992, 1993, 1994).] [3870]

MAREŠ Petr: Literární estetika jako kritika a dialog. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 80-84. [Zima Petr V.: Literární estetika (čes. 1998).] [3871]

RECENZE A GLOSY

HAMAN Aleš: Dialog posouvající hranice poznání. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 85-88. [Poslední Petr: Hranice dialogu (1998), o ohlasu české prózy posledního padesátiletí v polské kritice.] [3883]

HOLÝ Jiří: Umění interpretace. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 88-90. [Kožmín Zdeněk - Trávníček Jiří: Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od čtyřicátých let do současnosti (1998).] [3884]

KARHANOVÁ Kamila: O zločinech a textech. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 90-94. [Homoláč Jiří: A ta černá kronika! (1998), lingvistické analýzy žánru černé kroniky.] [3885]

LEHÁR Jan: Apologie kontinuity. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 94-96. [Curtius E. R.: Evropská literatura a latinský středověk (čes. 1998).] [3886]

KETTNEROVÁ Lucie: Nová biografie Aloise Jiráska. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 96-97. [Vorlíčková Marie: Tou cestou jsem šel I-III (Sborník Společnosti A. Jiráska, 1995-98).] [3887]

ČERVENKA Miroslav: Nová interpretace Březinova díla. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 97-102. [Vojvodík Josef: Symbolismus im Spannungsfeld zwischen ästhetischer und eschalotischer Existenz. Motivische Semantik im lyrischen Werk von Otokar Březina (Mnichov, 1998).] [3888]

PAVERA Libor: Ke kompoziční výstavbě české prózy dvacátých let. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 102-104. [Všetička František: Podoby prózy (1997).] [3889]

SEDLÁČEK Zbyněk: Dvousté výročí narození Františka Ladislava Čelakovského. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 104-107. [Konference na téma Růže stolistá poř. 5. - 7. 5. 1999 ve Strakonicích.] [3890]

SEDLÁČEK Zbyněk: Připomínka jubileí Václava Beneše Třebízského. Roč. 48, 2000, č. 1, s. 107-109. [Slavnostní setkání 17. 6. 1999 ve Slaném.] [3891]