Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1994 - roč. 42, č. 6

STUDIE

KOLÁR Jaroslav: Labyrint jako modelové dílo literární práce J. A. Komenského. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 563-568; něm. resumé. [3404]

SCHMID Wolf: Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku. Událostnost v Nerudových Povídkách malostranských. Z něm. přel. Václav Maidl. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 570-582; něm. resumé. [3405]

MOCNÁ Dagmar: Čapkův Krakatit a populární epika. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 584-600; angl. resumé. [O Č. návaznosti na prostředky pokleslých žánrů (1924).] [3406]

PAPOUŠEK Vladimír: Svět jako žurnál v Čapkově Válce s Mloky. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 601-607; angl. resumé. [O časových emblémech (1936).] [3407]

MACHALA Lubomír: Od folku ke knihám. Zdeněk Zapletal. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 608-620; něm. resumé. [Upravená kapitola z kandidátské práce.] [3408]

ROZHLEDY

UKÁZKY Z NOVĚ VZNIKAJICÍHO SLOVNÍKU ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Vyšel 1995, 1998):

SVOBODA Richard: Bajaja Antonín. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 641. [3418]

MED Jaroslav: Blatný Ivan. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 642-643. [3419]

HOLÝ Jiří: Blažíček Přemysl. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 643-644. [3420]

BLAŽÍČEK Přemysl: Brikcius Eugen. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 645-646. [3421]

***

HAMAN Aleš: Čas a vyprávění Paula Ricoeura. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 621-628. [Temps et récit, I-III (Paříž, 1983-85).] [3427]

KŘÍŽOVÁ Yvona: Náčrt dvou i více básní Ivana Wernische. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 629-640. [Práce vznikla v postgraduálním studiu ÚČL.] [3428]

SLOVNÍK ČESKÝCH LITERÁRNÍCH ČASOPISŮ A INSTITUCÍ PO ROCE 1945. (Ukázky hesel; slovník nevyšel.)

DOKOUPIL Blahoslav: Z českých nakladatelství, zvláště exilových. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 647. [Úvodní poznámka k ukázkám z připravovaného (neuskutečněného) projektu brněnské pobočky ÚČSL z roku 1991.] [3432]

ZACH Aleš: Sklizeň svobodné tvorby. 1955-1966, 1969-1975. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 647-649. [Exilová edice.] [3433]

ZACH Aleš: Index. 1971-1990. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 649-652. [Exilové nakladatelství.] [3434]

ZACH Aleš: Konfrontace. 1973-1986. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 652-654. [Exilové nakladatelství.] [3435]

GRUNTORÁD Jiří: Edice Popelnice. 1978-1989. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 655-656. [Samizdatová edice.] [3436]

ZACH Aleš: Rozmluvy. 1982-1989, 1990-. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 656-658. [Exilové nakladatelství.] [3437]

ZELINSKÝ Miroslav: Československé dokumentační středisko nezávislé literatury (ČSDS). Od 1986. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 658-659. [3438]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Družstvo Moravského kola spisovatelů. 1928-1948. Regionální nakladatelství v Brně. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 660-661. [3439]

ZAHRADNICKÝ Jiří: Krajské nakladatelství v Plzni (od 1965 Západočeské nakladatelství). 1955-1993. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 661-663. [3440]

RECENZE A GLOSY

BÍLEK Petr A.: Problémy subjektů. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 664-668. [Proměny subjektu, sv. 1, 2 (1993, 1994), red. Daniela Hodrová.] [3456]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Jak osvětlit celou českou literaturu v jedné knize. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 668-670. [Kolektiv olomouckých bohemistů: Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti (1994), red. Lubomír Machala a Eduard Petrů.] [3457]

MALURA Jan: Konference o intertextualitě. Roč. 42, 1994, č. 6, s. 670-671. [Na téma Text a intertextualita 13. - 14. 9. 1994 v rámci 37. Bezručovy Opavy.] [3458]