Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1994 - roč. 42, č. 5

STUDIE

HANSEN-LÖVE Aage A.: Jan Mukařovský v kontextu "syntetické avantgardy" a "formálně filozofické školy" v Rusku. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 451-493; něm. resumé. [3401]

KOLÁR Jaroslav: K žánrovému statutu děl starší české literatury. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 496-504; něm. resumé. [3402]

TRÁVNÍČEK Jiří: Vykoupen ve vlastním zatracení. Jan Zábrana: Stránky z deníku, 1968. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 505-520; angl. resumé. [3403]

ROZHLEDY

BARTŮŇKOVÁ Jana - ZACHOVÁ Alena: Problém dvojnictví v trilogii Daniely Hodrové. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 522-532. [Trýznivé město (1991-92).] [3424]

KUBÍNOVÁ Marie: Lubomír Tomek, Kříž Jidášův (1988). Roč. 42, 1994, č. 5, s. 533-538. [Příspěvek nezařazený do publikace Český Parnas (1993).] [3425]

ZIZLER Jiří: Eda Kriseová, Klíční kůstka netopýra (1979). Roč. 42, 1994, č. 5, s. 539-543. [Příspěvek nezařazený do publikace Český Parnas (1993).] [3426]

DOKUMENTY

KNOPP František: Dějiny české literatury a literární slovníky v exilové kritice. Bibliografie. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 544-550. [O časopiseckých ohlasech; výbor z připravované bibliografie Česká literatura v exilu 1948 - 1989 (vyšla 1996).] [3431]

RECENZE A GLOSY

HOFFMANN Bohuslav: Tvořivost literatury na pokračování. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 551-552. [Zajac Peter: Pulzovanie literatúry (Bratislava, 1993).] [3452]

SCHNEIDER Jiří: Kundera a román. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 553-556. [Chvatík Květoslav: Svět románů Milana Kundery (1994).] [3453]

KOLÁR Jaroslav: První krok v dodatcích Knihopisu. Roč. 42, 1994, č. 5, s. 556-558. [Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do konce 18. století - Dodatky. Díl I. - Prvotisky (1994), ed. Emma Urbánková.] [3454]

KUSÁKOVÁ Lenka: "Cesty a cestování v životě společnosti." Roč. 42, 1994, č. 5, s. 558-559. [O konferenci 6. - 8. 9. 1994 v Ústí n. L.] [3455]