Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1994 - roč. 42, č. 4

STUDIE

KATEDRA ČESKÉ LITERATURY FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY. (Ukázky prací):

SVOBODA Jiří: Katedra české literatury, literární vědy a dějin umění ... Roč. 42, 1994, č. 4, s. 339-340; podepsáno -jsv-. [Úvodní poznámka.] [3394]

PLESKOT Jaroslav: Kacíři českého baroka. Ke vztahům české domácí a emigrantské inteligence v době pobělohorské. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 341-346; něm. resumé. [O J. A. Komenském, M. V. Šteyerovi, Danielu Nitschovi, Bohuslavu Balbínovi aj.] [3395]

SVOBODA Jiří: Takzvaný zjevný a utajený svět básníkův. Pokus o sémiotickou analýzu Tomanovy Staré alegorie podzimu. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 348-355; angl. resumé. [Ze sbírky Sluneční hodiny (1913).] [3396]

MÁLKOVÁ Iva: Časopis Květen a pět prvotin. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 357-365; angl. resumé. [O sbírkách Josefa Bruknera Malá abeceda (1958), Vlasty Dvořáčkové Větrný den (1957), Miroslava Holuba Denní služba (1958), Jany Štroblové Protěž (1958) a Oldřicha Vyhlídala Řeka pod okny (1956).] [3397]

URBANOVÁ Svatava: Dobové deformace v komunikačním procesu dětské četby. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 366-373; angl. resumé. [O poúnorových zakázaných autorech literatury pro děti a o čtenářské recepci exilové a samizdatové tvorby.] [3398]

PILAŘ Martin: Prostory českého undergroundu aneb na okraj díla Ivo Vodseďálka. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 375-387; angl. resumé. [Nad souborem Dílo I. V. (1949-1989), sv. 1 - 5 (1992).] [3399]

ZELINSKÝ Miroslav: "Newspeak" v české a slovenské literární historiografii. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 389-397; něm. resumé. [O jazyku totalitní literární historie v letech 1948-89.] [3400]

***

ROZHLEDY

UKÁZKY Z NOVĚ VZNIKAJICÍHO SLOVNÍKU ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Vyšel 1995, 1998):

BROŽOVÁ Věra: Kohout Pavel. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 417-423. [3416]

NOVOTNÝ Vladimír: Gruša Jiří. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 424-426. [3417]

***

KOLÁR Jaroslav: Překlad ve starší české literatuře. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 398-400. [3422]

DIERNA Giuseppe: Dvě kapitoly o Bohumilu Hrabalovi. B. Hrabalovi k osmdesátinám. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 401-416. [Upr. a rozšíř. verze doslovů k ital. vydáním Obsluhoval jsem anglického krále (Řím, 1986) a Postřižiny (Řím, 1987).] [3423]

DOKUMENTY

OTRUBA Mojmír: Spolek českých spisovatelů r. 1841? Roč. 42, 1994, č. 4, s. 427-438. [Dokumentárně doložená stať; poprvé uveřejněno v rukopis. sborníku k 60. narozeninám Jaroslava Kolára.] [3430]

RECENZE A GLOSY

PEŠAT Zdeněk: Souborné vydání prací Josefa Palivce. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 439-441. [Básně, eseje, překlady (1993), usp. Jiří Rambousek.] [3448]

URBANEC Jiří: Sborník o umlčované literatuře. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 441-443. [Literární archiv, sv. 25 (1991), o samizdatu, undergroundu a zakázaných autorech.] [3449]

KOLÁR Jaroslav: Středolatinská literatura a český středověk. Roč. 42, 1994, č. 4, s. 443-445. [Vidmanová Anežka: Laborinthus - Latinská literatura středověkých Čech (1994), výbor usp. Jiří Matl a Zuzana Silagiová.] [3450]

POLÁK Josef: Mohla být Božena Němcová adoptivní dcerou? Roč. 42, 1994, č. 4, s. 445-447. [Se záporným stanoviskem.] [3451]