Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1994 - roč. 42, č. 3

STUDIE

HODROVÁ Daniela: Román ve 20. století - jeho teorie i praxe. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 227-253; angl. resumé. [Text přednášky z postgraduálního studia v ÚČL na podzim 1993.] [3391]

HOFFMANN Bohuslav: Vývojové souřadnice poezie Václava Hraběte. Problematika jejího ohlasu. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 255-275; něm. resumé. [3392]

ŠTĚDROŇOVÁ Eva: Snílci a vrahové Františka Langra. Od tvarové virtuozity k úzkostné reflexi. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 276-294; angl. resumé. [3393]

ROZHLEDY

GREBENÍČKOVÁ Růžena: Počátky krásné prózy novočeské a srovnávací literatura. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-310. [Nad knihou Felixe Vodičky (1948) a kriticky k pracím Vladimíra Štěpánka a Vladimíra Macury o národním obrození.] [3412]

[KOŽMÍN Zdeněk]: O interpretaci. Otázky Jiřího Holého pro Zdeňka Kožmína. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 311-317. [Rozhovor.] [3413]

UKÁZKY Z NOVĚ VZNIKAJICÍHO SLOVNÍKU ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Vyšel 1995, 1998):

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Aškenazy Ludvík. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 318-321. [3414]

[REDAKCE SLOVNÍKU]: Dietl Jaroslav. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 322-324; podepsáno red. [3415]

***

RECENZE A GLOSY

URBANEC Jiří: O literatuře z jiného úhlu. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 326-328. [Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy I. - Humanitní vědy (Mnichov - Praha, 1993), ed. Antonín Kratochvil.] [3444]

MACEK Emanuel: Nová textologická příručka. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 328-330. [Kolektiv: Textologie. Teorie a ediční praxe (1993).] [3445]

ŠŤASTNÝ Radko: Metamorfózy Dalimila. Roč. 42, 1994, č. 3, s. 330-332. [Kvítková Naděžda: Proměny textu a jazyka Dalimilovy kroniky ve 14. a 15. století (1992).] [3446]

OPELÍK Jiří: Nepoznaný Čapek? Roč. 42, 1994, č. 3, s. 332-333. [O autorství 3 článků v Přítomnosti 1927 podepsaných Donan Coyle; k recenzi Jiřího Holého Čapkovská výročí a americký čapkovský sborník v ČL (1993, č. 3) - viz záz. č. 3361.] 3361 [3447]