Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1994 - roč. 42, č. 2

STUDIE

SYMPOZIUM NA PAMĚŤ FELIXE VODIČKY. (Příspěvky ze sympozia pořádaného Obcí čes. spisovatelů 14. 11. 1993 na Dobříši; číslo obsahuje též studie ze sb. in memoriam F. V. připravovaného Jaroslavou Janáčkovou):

[REDAKCE]: Sympozium na paměť Felixe Vodičky. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 115; podepsáno Redakce České literatury. [Úvod k číslu.] [3375]

KOLÁR Jaroslav: In memoriam Felixe Vodičky. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 116-117. [Referát o sympoziu.] [3376]

BRANALD Adolf: Vzpomínka na pana profesora Felixe Vodičku. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 117-120. [3377]

HAMAN Aleš: Poznámky k Vodičkovu pojetí konkretizace. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 120-125. [3378]

HAUSENBLAS Karel: Tři vzpomínky na prof. Felixe Vodičku. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 125-127. [3379]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Vědec učitelem. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 128-130. [3380]

JUSTL Vladimír: Na paměť Felixe Vodičky. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 131-135. [Vzpomínky.] [3381]

KOŽMÍN Zdeněk: K Vodičkovu pojetí modernosti. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 135-139. [O studii O modernosti v literatuře historicky z r. 1964.] [3382]

KUBÍNOVÁ Marie: Felix Vodička jako vysokoškolský profesor. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 139-145. [3383]

ŠMAHELOVÁ Hana: Reflexe místo pocty. Pocta s reflexí. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 145-154. [O studiích F. V. o folkloru a o Boženě Němcové.] [3384]

ŠTEMBERKOVÁ Marie: Felix Vodička - student a profesor Univerzity Karlovy. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 155-160. [Na základě dokumentů z Archivu UK; v příloze otištěny posudky disertační práce od Miloslava Hýska (na s. 161) a Jiřího Horáka (na s. 162).] [3385]

VALOUCH František: K některým rysům Vodičkovy metodologie. Literárněhistorické studie o díle Boženy Němcové. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 163-175. [3386]

ŠIKTANC Karel: Tajná abeceda. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 175-177. [Vzpomínka.] [3387]

VLADYKOVÁ Věra: Bibliografie prof. dr. Felixe Vodičky za léta 1969 - 1993. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 203-223. [Soupis autorské a předmětové literatury o 112 záznamech, s přehledem ediční činnosti a s rejstříky.] [3388]

***

BÍLEK Petr A.: K otázce individuální konkretizace literárního díla. Na okraj problému explicitní a implicitní subjektivity ve vztahu text - dílo. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 178-190; angl. resumé. [Též o pojetí Jana Mukařovského, Romana Ingardena a Felixe Vodičky.] [3389]

TUREČEK Dalibor: Žurnalismus Mladého Německa a česká próza. Roč. 42, 1994, č. 2, s. 191-202; něm. resumé. [O poměru žurnalistiky a umělecké prózy ve 30. - 60. letech 19. st.; jmenovitě o J. K. Tylovi a Janu Nerudovi.] [3390]