Previous Next
Ad maiorem Iosephi Vintr gloriam aneb Jesuitica k narozeninám významného bohemisty ONDŘEJ PODAVKA Josef Vintr je významný bohemista, žijící od roku 1968 ve Vídni, kde po mnoho let působil jako profesor...
Ta Věra vůbec nemluví MIROSLAV KOTÁSEK Veronika Košnarová otevírá svou knihu o tvorbě Věry Linhartové poukazem na rozporné přijímání jejích...
Život je krátký, i když někdy trvá dlouho. Rozhovor s literárním kritikem a historikem prof. Milanem Suchomelem Právě dnes, 13. července 2020, slaví literární historik a kritik Milan Suchomel své 92. narozeniny. Při této přiležitosti...

1994 - roč. 42, č. 1

STUDIE

LACHMANNOVÁ Renate: Paměť a literatura. Z něm. přel. [dle poznámky v č. 3, s. 333] Michael Špirit. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 6-22. [Ukázky z 1. a 2. kapitoly knihy Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der russischen Moderne (Frankfurt n. M., 1990); s úvodem Jiřího Holého o autorce (na s. 3-6).] [3372]

JANKOVIČ Milan: Proud vyprávění, proud hovoru, psaní proudem. Hrabalovská pozorování. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 23-42; něm. resumé. [3373]

MOCNÁ Dagmar: Povídka agitační a psychologická. K problematice persuaze v umění. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 43-58; angl. resumé. [O povídkách z přelomu století, zejména Marie Majerové, Růženy Svobodové a A. M. Tilschové.] [3374]

ROZHLEDY

PRAŽÁK Emil: Poznámky k I. intermezzu Máchova Máje. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 60-64. [3409]

OHME Andreas: Nový textový pramen ke genealogii Války s Mloky Karla Čapka. Z něm. přel. Eva Vacková. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 66-70. [O objevu strojopisu, předlohy pro tisk v Lidových novinách, a textové srovnání tří pramenů.] [3410]

HEMELÍKOVÁ Blanka: Komický ahistorismus i komická současnost v díle Františka Ringa Čecha. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 71-77. [3411]

DOKUMENTY

BINAR Vladimír - WIMMER Stanislav: Listy Jakuba Demla Marii Kalašové. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 78-81. [Komentář k edici 20 dopisů z let 1905-1913 (na s. 81-97).] [3429]

RECENZE A GLOSY

MÁLEK Petr: Dialogy s Romanem Jakobsonem. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 98-102. [R. J.: Dialogy (1993).] [3441]

MERHAUT Luboš: Znovučtení 1945 - 1970. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 102-104. [Kolektiv: Česká literatura 1945 - 1970. Interpretace vybraných děl (1992).] [3442]

MACURA Vladimír: Za Jurijem M. Lotmanem. 1922 - 1993. Roč. 42, 1994, č. 1, s. 105-107. [K 28. 10. 1993; s nepodepsanou výběrovou bibliografií prací v češtině a slovenštině (na s. 106-107).] [3443]