Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1993 - roč. 41, č. 6

STUDIE

ISRAEL Efraim: Magický časoprostor Máchova jezera. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 599-623; angl. resumé. [O Máji (1836); s poznámkou redakce o sémiotické studii E. Israela.] [3301]

HRBATA Zdeněk: Jiráskův kraj. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 625-638; franc. resumé. [Z hlediska znakového systému.] [3302]

VODIČKA Felix: Kritický ohlas Písní kosmických. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 640-646. [S nepodepsanou poznámkou o vzniku studie 1940-41 pro (neuskutečněný) sborník k 50. výročí úmrtí Jana Nerudy (na s. 646); připravena též pro samizdatový sb. Quinquagenario, věnovaném Milanu Jankovičovi k 50. narozeninám.] [3303]

BLAŽÍČEK Přemysl: Tomanovo "Z tmy k světlu ...". Roč. 41, 1993, č. 6, s. 647-653. [Studie připravená pro samizdatový sb. Quinquagenario, věnovaném Milanu Jankovičovi k 50. narozeninám.] [3304]

KONFERENCE ČASOPIS KVĚTEN A JEHO DOBA. (Příspěvky z konference pořádané 15. - 16. 9. 1993 v rámci Bezručovy Opavy):

DOKOUPIL Blahoslav: Časopis Květen a jeho doba. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 654-655. [Referát o konferenci.] [3317]

SLOMEK Jaromír: Co zbylo z Května? Roč. 41, 1993, č. 6, s. 656-659; angl. resumé. [3318]

PEŠAT Zdeněk: Časopis Květen a jeho hodnocení. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 659-663; angl. resumé. [3319]

DOKOUPIL Blahoslav: Josef Vohryzek a jeho kritická recepce české prózy na stránkách Května. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 664-669; angl. resumé. [3320]

PAPOUŠEK Vladimír: Existenciální fenomén v tvorbě spisovatelů kolem časopisu Květen. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 670-677; angl. resumé. [3321]

RAMBOUSEK Jiří: O jednom motivu básníků všedního dne. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 678-684; angl. resumé. [O motivu "čistého prádla".] [3322]

MÁLKOVÁ Iva: "Všední den" v poezii a písňových textech. (Recepce po více než třiceti letech.) Roč. 41, 1993, č. 6, s. 685-690; angl. resumé. [3323]

SKALIČKA Jiří: Satira v Květnu. (V. Lacina a J. R. Pick.) Roč. 41, 1993, č. 6, s. 691-694; něm. resumé. [3324]

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Ukázky hesel ze slovníku připravovaného ÚČL; vyšel 1995, 1998):

PEŠTA Pavel: Jeřábek Dušan. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 696-699. [3343]

HOLÝ Jiří: Grossman Jan. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 699-701. [3344]

MED Jaroslav: Karfík Vladimír. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 701-702. [3345]

DOKUMENTY

TOMÁŠEK Dušan: Cenzurované knihy. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 703-716. [O činnosti Hlavní správy tiskového dohledu ministerstva vnitra a o zakázaných knihách v letech 1953 - 1968.] [3349]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: Rudolf Havel zemřel. Roč. 41, 1993, č. 6, s. 717-719. [K 9. 11. 1993.] [3371]