Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1993 - roč. 41, č. 5

STUDIE

ČERVENKA Miroslav: Český alexandrin. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 459-513; angl. resumé. [Monografická studie; se statistickými tabulkami.] [3298]

KAISER Petr: Český jamb a česká metrika. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 520-531; angl. resumé. [3299]

PRAŽÁK Emil: Poznámky k otázce postavení estetické funkce ve středověkém náboženském umění. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 535-540. [O modlitbě.] [3300]

ROZHLEDY

MATHAUSER Zdeněk: Román očima historické poetiky. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 541-545. [Svatoň Vladimír: Epické zdroje románu (1993).] [3315]

PEŠTA Pavel: Ke vzniku Haussmannovy Občanské války. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 546-555. [(1923).] [3316]

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Ukázky hesel ze slovníku připravovaného ÚČL; vyšel 1995, 1998):

SVOZIL Bohumil: Hrabal Bohumil. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 556-561. [3341]

EFFENBERGER Jakub: Effenberger Vratislav. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 562-563. [3342]

DOKUMENTY

SOUPIS PRACÍ MOJMÍRA OTRUBY ZA LÉTA 1951 - 1993. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 564-579; nepodepsáno. [Soupis o 187 záznamech, se soupisem redakční činnosti a s jmenným rejstříkem; připojena gratulace redakce k 70. narozeninám.] [3348]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MAREŠ Petr: Průvodce světem paratextů. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 580-583. [Genette Gérard: Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches (Frankfurt n. M. - Nový York, 1992).] [3367]

KOLÁR Jaroslav: František Svejkovský sedmdesátiletý. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 584-585. [K 3. 11. 1993.] [3368]

ŠŤASTNÝ Radko: K recenzi monografie o Dalimilovi. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 586-588. [Polemika s recenzí Jana Lehára Monografie o Dalimilově kronice v ČL (1992, č. 6) - viz záz. č. 3247.] 3247 [3369]

POLÁK Josef: Závěrečné poznámky k diskusi o Nerudově baladě a romanci. Roč. 41, 1993, č. 5, s. 589-595. [K polemice s Alešem Hamanem - viz záz. č. 3158, 3265, 3266, 3284.] 3158, 3265, 3266, 3284 [3370]