Previous Next
Hledání koherence MATOUŠ JALUŠKA — ALICE JEDLIČKOVÁ Ve světě kolem nás se pořád něco rozpadá. Věci a soustavy, které se zdály být pevné,...
Jaký Pondělíček, takový Kundera PETR ŠÁMAL Milan Kundera to nemá snadné. Život spisovatele, který opakovaně zdůrazňuje, že podstatné je dílo, nikoli osoba...
Kritické po(c)hyby KLÁRA SOUKUPOVÁ Publikace Kritika v pohybu Marka Lolloka vychází ze stejnojmenné dizertační práce, kterou autor v roce...

1993 - roč. 41, č. 4

STUDIE

LEHÁR Jan: Poznámky k interpretaci tzv. Prvního Sporu duše s tělem. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 349-367; něm. resumé. [3295]

ZELINSKÝ Miroslav: Příběhy Vladimíra Holana. Slávkovi Dokoupilovi. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 368-384; angl. resumé. [Rozbor lyricko-epického žánru (1963).] [3296]

PECHAR Jiří: K poetice básnického obrazu. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 386-401; franc. resumé. [3297]

ROZHLEDY

TUREČEK Dalibor: Počátky českého fejetonu v komparatistickém kontextu. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 402-412; něm. resumé. [Srovnání s německou žurnalistikou v době národního obrození; o Josefu Lindovi, V. D. Lamblovi, J. K. Tylovi aj.] [3313]

SVOZIL Bohumil: Kniha o Haškových Osudech. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 413-421. [Blažíček Přemysl: Haškův Švejk (1991).] [3314]

SLOVNÍK ČESKÝCH SPISOVATELŮ 1945 - 1990. (Ukázky hesel ze slovníku připravovaného ÚČL; vyšel 1995, 1998):

BLAŽÍČEK Přemysl: Den Petr. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 422-423. [3338]

HOŘÍNEK Zdeněk: Goldflam Arnošt. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 423-425. [3339]

NOVOTNÝ Vladimír: Antošová Svatava. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 425. [3340]

DOKUMENTY

HAMAN Aleš: Výzkum čtenářské recepce krásné literatury v letech 1989 - 1991. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 426-445. [Ve Státní knihovně; s otištěním Dotazníku čtenářského výzkumu (na s. 442-444).] [3347]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VAJCHR Marek: Dvojí cesta v Máji. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 445-447. [O motivu poutníka v závěru básně K. H. Máchy.] [3363]

KOLÁR Jaroslav: Německý historicko-literární příspěvek k duchovnímu životu českého středověku. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 448-449. [Schmidtberger H. S.: Die Verehrung der heiligen Elisabeth in Böhmen und Mähren bis zum Ende des Mittelalters (Marburg, 1992).] [3364]

MÉSZÁROS Jan: Oszkár Sárkány - zakladatel novodobé maďarské bohemistiky. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 449-452. [3365]

FORST Vladimír: Kollárovská konference. Roč. 41, 1993, č. 4, s. 453-455. [Poř. k 200. výročí narození 24. 5. 1993 v Praze.] [3366]